کلمات تلفظ شده توسط gooseduck در فورو صفحه 8.

کاربر: gooseduck مشترک تلفظ های gooseduck شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/02/2011 chìa khóa [vi] chìa khóa تلفظ رأی
06/02/2011 luận lý học [vi] luận lý học تلفظ رأی
06/02/2011 bóng [vi] bóng تلفظ رأی
06/02/2011 nguyên do [vi] nguyên do تلفظ رأی
06/02/2011 ảnh [vi] ảnh تلفظ رأی
06/02/2011 thêm vào [vi] thêm vào تلفظ رأی
06/02/2011 tuổi [vi] tuổi تلفظ رأی
06/02/2011 đuổi [vi] đuổi تلفظ رأی
06/02/2011 bẻ [vi] bẻ تلفظ رأی
06/02/2011 đẻ [vi] đẻ تلفظ رأی
06/02/2011 phép [vi] phép تلفظ رأی
28/01/2011 im hơi [vi] im hơi تلفظ رأی
28/01/2011 ít [vi] ít تلفظ رأی
28/01/2011 chim sơn ca [vi] chim sơn ca تلفظ رأی
28/01/2011 con ong [vi] con ong تلفظ رأی
28/01/2011 chim cú [vi] chim cú تلفظ رأی
28/01/2011 chim [vi] chim تلفظ رأی
28/01/2011 con nhện [vi] con nhện تلفظ رأی
28/01/2011 con sóc [vi] con sóc تلفظ رأی
28/01/2011 chuột túi [vi] chuột túi تلفظ رأی
28/01/2011 con cá voi [vi] con cá voi تلفظ رأی
28/01/2011 con đà điểu [vi] con đà điểu تلفظ رأی
28/01/2011 bắp chân [vi] bắp chân تلفظ رأی
28/01/2011 ngây thơ [vi] ngây thơ تلفظ رأی
28/01/2011 bò [vi] bò تلفظ رأی
28/01/2011 chó con [vi] chó con تلفظ رأی
28/01/2011 con lừa [vi] con lừa تلفظ رأی
28/01/2011 ngựa [vi] ngựa تلفظ رأی
28/01/2011 con dê [vi] con dê تلفظ رأی
28/01/2011 tôm [vi] tôm تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Preferred language for communication: English.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ویتنام

gooseduck تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 418 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 94

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 23.609


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.162

مکان بر اساس تلفظ ها: 589