فوروو: راهنمای تلفظ. تلفظ تمامی واژگان در جهان توسط افراد محلی آن زبان ها

کاربر: google مشترک تلفظ‌های google شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه‌ای را که می‌خواهید تلفظ آن را بدانید اضافه کنید

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: اسپانیا

google تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 0

واژگان افزوده شده: 0

نمایش‌ها: 10.495


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: n/a