دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2012 Kempiniukas [lt] Kempiniukas تلفظ 0 رأی
10/09/2012 balamūtas(-) [lt] balamūtas(-) تلفظ 0 رأی
10/09/2012 ačiū, gerai [lt] ačiū, gerai تلفظ 0 رأی
09/09/2012 krokodilas (lt.) [lt] krokodilas (lt.) تلفظ 0 رأی
09/09/2012 kalakutas (lt.) [lt] kalakutas (lt.) تلفظ 0 رأی
09/09/2012 aš tuoj vemsiu [lt] aš tuoj vemsiu تلفظ 0 رأی
09/09/2012 kur yra tualetas? [lt] kur yra tualetas? تلفظ 0 رأی
09/09/2012 ar tekėsi už manęs? [lt] ar tekėsi už manęs? تلفظ 0 رأی
09/09/2012 mulkis [lt] mulkis تلفظ 0 رأی
09/09/2012 gaidys (lt.) [lt] gaidys (lt.) تلفظ 0 رأی
09/09/2012 negerai [lt.] [lt] negerai [lt.] تلفظ 0 رأی