کلمات تلفظ شده توسط gigantocypris در فورو

کاربر: gigantocypris مشترک تلفظ های gigantocypris شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/01/2012 Auckland [en] Auckland تلفظ 1 رأی
16/01/2012 check [en] check تلفظ -1 رأی
16/01/2012 Kiwi [en] Kiwi تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 elementary [en] elementary تلفظ رأی
16/01/2012 also [en] also تلفظ 2 رأی
16/01/2012 says [en] says تلفظ رأی
16/01/2012 placebo [en] placebo تلفظ 1 رأی
16/01/2012 years [en] years تلفظ رأی
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
16/01/2012 cigarette [en] cigarette تلفظ 1 رأی
16/01/2012 helicopter [en] helicopter تلفظ رأی
16/01/2012 yes [en] yes تلفظ رأی
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary تلفظ 3 رأی
16/01/2012 New York [en] New York تلفظ رأی
16/01/2012 university [en] university تلفظ رأی
16/01/2012 sexy [en] sexy تلفظ رأی
16/01/2012 seducing [en] seducing تلفظ رأی
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences تلفظ رأی
16/01/2012 quoting [en] quoting تلفظ رأی
16/01/2012 hairclips [en] hairclips تلفظ رأی
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic تلفظ رأی
16/01/2012 awesome [en] awesome تلفظ رأی
16/01/2012 socialist [en] socialist تلفظ رأی
16/01/2012 decadence [en] decadence تلفظ رأی
16/01/2012 sociеty [en] sociеty تلفظ رأی
16/01/2012 populated [en] populated تلفظ رأی
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism تلفظ رأی
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand تلفظ رأی
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear تلفظ رأی
16/01/2012 perfecting [en] perfecting تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: نیوزیلند

gigantocypris تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 33 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 5.132


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.060