کلمات تلفظ شده توسط giacomo59 در فورو

کاربر: giacomo59 مشترک تلفظ های giacomo59 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/09/2008 Salvator Rosa [it] Salvator Rosa تلفظ رأی
15/09/2008 Rosso Fiorentino [it] Rosso Fiorentino تلفظ رأی
15/09/2008 Mattia Preti [it] Mattia Preti تلفظ رأی
15/09/2008 Daniele da Volterra [it] Daniele da Volterra تلفظ رأی
15/09/2008 Paolo Veronese [it] Paolo Veronese تلفظ رأی
15/09/2008 Giovanni Leone [it] Giovanni Leone تلفظ رأی
15/09/2008 Guido Ceronetti [it] Guido Ceronetti تلفظ رأی
15/09/2008 Vittoria Colonna [it] Vittoria Colonna تلفظ رأی
15/09/2008 Luigi Capuana [it] Luigi Capuana تلفظ رأی
15/09/2008 Tommaso Campanella [it] Tommaso Campanella تلفظ رأی
15/09/2008 Benedetto Croce [it] Benedetto Croce تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/09/2008 Cecco Angiolieri [it] Cecco Angiolieri تلفظ رأی
15/09/2008 Ivan Cotroneo [it] Ivan Cotroneo تلفظ رأی
15/09/2008 Enrico De Nicola [it] Enrico De Nicola تلفظ رأی
15/09/2008 Gabriele D'Annunzio [it] Gabriele D'Annunzio تلفظ رأی
15/09/2008 Pietro Aretino [it] Pietro Aretino تلفظ رأی
15/09/2008 Pietro Bembo [it] Pietro Bembo تلفظ رأی
15/09/2008 Poggio Bracciolini [it] Poggio Bracciolini تلفظ رأی
15/09/2008 Giacomo Debenedetti [it] Giacomo Debenedetti تلفظ رأی
15/09/2008 Cascia [it] Cascia تلفظ رأی
15/09/2008 glicerina [it] glicerina تلفظ رأی
15/09/2008 piccolo [it] piccolo تلفظ رأی
30/08/2008 Camillo Boito [it] Camillo Boito تلفظ رأی
30/08/2008 Umberto Boccioni [it] Umberto Boccioni تلفظ رأی
30/08/2008 Luca Carlevarijs [it] Luca Carlevarijs تلفظ رأی
30/08/2008 Jacopo Sannazaro [it] Jacopo Sannazaro تلفظ رأی
30/08/2008 Andrea Camilleri [it] Andrea Camilleri تلفظ رأی
30/08/2008 Aldo Busi [it] Aldo Busi تلفظ رأی
30/08/2008 Enzo Siciliano [it] Enzo Siciliano تلفظ رأی
30/08/2008 Carlo Bo [it] Carlo Bo تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

giacomo59 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 79 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 8.076


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.756

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.562