کلماتی که ghelton در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ghelton مشترک تلفظ‌های ghelton شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2011 wolverine [en] wolverine تلفظ 0 رأی
29/04/2011 social gaming [en] social gaming تلفظ 0 رأی
29/04/2011 online [en] online تلفظ 2 رأی
29/04/2011 internets [en] internets تلفظ 0 رأی
29/04/2011 ugly [en] ugly تلفظ 1 رأی
29/04/2011 graphic design [en] graphic design تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/04/2011 vengeance [en] vengeance تلفظ 2 رأی
29/04/2011 Daft Punk [en] Daft Punk تلفظ 0 رأی
29/04/2011 salty [en] salty تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/04/2011 create [en] create تلفظ 3 رأی
29/04/2011 interface [en] interface تلفظ 2 رأی
29/04/2011 Google [en] Google تلفظ -1 رأی
29/04/2011 Theater [en] Theater تلفظ -1 رأی
29/04/2011 ketchup [en] ketchup تلفظ 0 رأی
29/04/2011 varial [en] varial تلفظ 0 رأی
29/04/2011 shipwrecks [en] shipwrecks تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ghelton تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 16 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 8 رأی

نمایش‌ها: 8.305


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 18.332

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.876