کلمات تلفظ شده توسط ghelton در فورو

کاربر: ghelton مشترک تلفظ های ghelton شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/04/2011 wolverine [en] wolverine تلفظ رأی
29/04/2011 social gaming [en] social gaming تلفظ رأی
29/04/2011 online [en] online تلفظ 1 رأی
29/04/2011 internets [en] internets تلفظ رأی
29/04/2011 ugly [en] ugly تلفظ 1 رأی
29/04/2011 graphic design [en] graphic design تلفظ رأی
29/04/2011 vengeance [en] vengeance تلفظ 1 رأی
29/04/2011 Daft Punk [en] Daft Punk تلفظ رأی
29/04/2011 salty [en] salty تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
29/04/2011 create [en] create تلفظ 3 رأی
29/04/2011 interface [en] interface تلفظ 1 رأی
29/04/2011 Google [en] Google تلفظ -1 رأی
29/04/2011 Theater [en] Theater تلفظ 0 رأی
29/04/2011 ketchup [en] ketchup تلفظ رأی
29/04/2011 varial [en] varial تلفظ رأی
29/04/2011 shipwrecks [en] shipwrecks تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://ghelton.com

ghelton تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 5.644


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 18.105

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.279