کلمات تلفظ شده توسط geordieboy در فورو

کاربر: geordieboy مشترک تلفظ های geordieboy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/03/2012 rogle [ca] rogle تلفظ رأی
30/03/2012 sutge [ca] sutge تلفظ رأی
30/03/2012 escaramussa [ca] escaramussa تلفظ رأی
30/03/2012 escomesa [ca] escomesa تلفظ رأی
30/03/2012 raier [ca] raier تلفظ رأی
30/03/2012 rai [ca] rai تلفظ رأی
30/03/2012 fogony [ca] fogony تلفظ رأی
30/03/2012 escunçar [ca] escunçar تلفظ رأی
30/03/2012 torb [ca] torb تلفظ رأی
26/02/2012 organitzats [ca] organitzats تلفظ رأی
26/02/2012 nombroses [ca] nombroses تلفظ رأی
26/02/2012 semidesintegració [ca] semidesintegració تلفظ رأی
26/02/2012 menjadora [ca] menjadora تلفظ رأی
16/02/2012 dades [ca] dades تلفظ رأی
16/02/2012 freqüents [ca] freqüents تلفظ رأی
16/02/2012 programa [ca] programa تلفظ رأی
16/02/2012 centenars [ca] centenars تلفظ رأی
16/02/2012 extreure [ca] extreure تلفظ رأی
16/02/2012 s'analitzen [ca] s'analitzen تلفظ رأی
16/02/2012 gruix [ca] gruix تلفظ رأی
16/02/2012 mags [ca] mags تلفظ رأی
16/02/2012 es guarden [ca] es guarden تلفظ رأی
16/02/2012 estrafolari [ca] estrafolari تلفظ رأی
16/02/2012 lletrejar [ca] lletrejar تلفظ رأی
16/02/2012 maneres [ca] maneres تلفظ رأی
16/02/2012 m'estic perdent [ca] m'estic perdent تلفظ رأی
16/02/2012 noms [ca] noms تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

geordieboy تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 27

واژگان افزوده شده: 10

نمایش ها: 1.918


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.431

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.937