کلمات تلفظ شده توسط garabuya در فورو

کاربر: garabuya مشترک تلفظ های garabuya شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo تلفظ رأی
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo تلفظ رأی
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña تلفظ رأی
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte تلفظ رأی
26/02/2013 amador [es] amador تلفظ رأی
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval تلفظ رأی
18/08/2010 abdomen [es] abdomen تلفظ رأی
18/08/2010 aguacate [es] aguacate تلفظ رأی
18/08/2010 guanábana [es] guanábana تلفظ رأی
17/08/2010 África [es] África تلفظ رأی
17/08/2010 estrujar [es] estrujar تلفظ رأی
17/08/2010 añadir [es] añadir تلفظ -1 رأی
17/08/2010 Jesús [es] Jesús تلفظ -1 رأی
17/08/2010 vaca [es] vaca تلفظ رأی
17/08/2010 pájaro [es] pájaro تلفظ رأی
17/08/2010 gato [es] gato تلفظ رأی
17/08/2010 mujer [es] mujer تلفظ رأی
17/08/2010 hombre [es] hombre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 diciembre [es] diciembre تلفظ رأی
17/08/2010 Noviembre [es] Noviembre تلفظ رأی
17/08/2010 octubre [es] octubre تلفظ رأی
17/08/2010 agosto [es] agosto تلفظ رأی
17/08/2010 junio [es] junio تلفظ رأی
17/08/2010 Mayo [es] Mayo تلفظ رأی
17/08/2010 abril [es] abril تلفظ رأی
17/08/2010 marzo [es] marzo تلفظ رأی
17/08/2010 Febrero [es] Febrero تلفظ رأی
17/08/2010 Enero [es] Enero تلفظ -1 رأی
17/08/2010 pronunciar [es] pronunciar تلفظ رأی
17/08/2010 domingo [es] domingo تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ونزوئلا

garabuya تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 8.984


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.876

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.609