کلماتی که garabuya در فوروو تلفظ کرده

کاربر: garabuya مشترک تلفظ‌های garabuya شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte تلفظ 0 رأی
26/02/2013 amador [es] amador تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval تلفظ 0 رأی
18/08/2010 abdomen [es] abdomen تلفظ 0 رأی
18/08/2010 aguacate [es] aguacate تلفظ 0 رأی
18/08/2010 guanábana [es] guanábana تلفظ 0 رأی
17/08/2010 África [es] África تلفظ 0 رأی
17/08/2010 estrujar [es] estrujar تلفظ 0 رأی
17/08/2010 añadir [es] añadir تلفظ -1 رأی
17/08/2010 Jesús [es] Jesús تلفظ -1 رأی
17/08/2010 vaca [es] vaca تلفظ 0 رأی
17/08/2010 pájaro [es] pájaro تلفظ 0 رأی
17/08/2010 gato [es] gato تلفظ 0 رأی
17/08/2010 mujer [es] mujer تلفظ 0 رأی
17/08/2010 hombre [es] hombre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 diciembre [es] diciembre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 Noviembre [es] Noviembre تلفظ 0 رأی
17/08/2010 octubre [es] octubre تلفظ 1 رأی
17/08/2010 agosto [es] agosto تلفظ 2 رأی
17/08/2010 junio [es] junio تلفظ 0 رأی
17/08/2010 Mayo [es] Mayo تلفظ 0 رأی
17/08/2010 abril [es] abril تلفظ 0 رأی
17/08/2010 marzo [es] marzo تلفظ 1 رأی
17/08/2010 Febrero [es] Febrero تلفظ 0 رأی
17/08/2010 Enero [es] Enero تلفظ -1 رأی
17/08/2010 pronunciar [es] pronunciar تلفظ 0 رأی
17/08/2010 domingo [es] domingo تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ونزوئلا

garabuya تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 51

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 12.455


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.127

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.493