دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2011 easy [en] easy تلفظ 0 رأی
17/06/2011 Google [en] Google تلفظ -1 رأی