کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/11/2014 fritidskläder [sv] fritidskläder تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidskonsulent [sv] fritidskonsulent تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsledare [sv] fritidsledare تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidshem [sv] fritidshem تلفظ 0 رأی
11/11/2014 fritidsnöje [sv] fritidsnöje تلفظ 0 رأی
17/10/2014 Erdin Demir [sv] Erdin Demir تلفظ 0 رأی
17/10/2014 biljetthall [sv] biljetthall تلفظ 1 رأی
17/10/2014 framtidsutsikterna [sv] framtidsutsikterna تلفظ 1 رأی
17/10/2014 Ericssonaktien [sv] Ericssonaktien تلفظ 1 رأی
17/10/2014 underhållsarbeten [sv] underhållsarbeten تلفظ 1 رأی
17/10/2014 gatuplan [sv] gatuplan تلفظ 1 رأی
15/10/2014 Linnéstaden [sv] Linnéstaden تلفظ 0 رأی
15/10/2014 bokhandlare [sv] bokhandlare تلفظ 0 رأی
15/10/2014 dotterdotter [sv] dotterdotter تلفظ 0 رأی
15/10/2014 dotterson [sv] dotterson تلفظ 0 رأی
15/10/2014 skärt [sv] skärt تلفظ 0 رأی
15/10/2014 i förrgår [sv] i förrgår تلفظ 0 رأی
15/10/2014 i övermorgon [sv] i övermorgon تلفظ 0 رأی
15/10/2014 Kungsladugård [sv] Kungsladugård تلفظ 1 رأی
17/09/2014 avfettad [sv] avfettad تلفظ 1 رأی
17/09/2014 svenskättad [sv] svenskättad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 nedsmittad [sv] nedsmittad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 seglivad [sv] seglivad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 långlivad [sv] långlivad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 kortlivad [sv] kortlivad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 otextad [sv] otextad تلفظ 0 رأی
17/09/2014 axelvadd [sv] axelvadd تلفظ 0 رأی
17/09/2014 sveklös [sv] sveklös تلفظ 0 رأی
17/09/2014 svekfull [sv] svekfull تلفظ 0 رأی
17/09/2014 svenskfödd [sv] svenskfödd تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.531 (42 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.269

رأی‌ها: 146 رأی

نمایش‌ها: 126.710


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 42

مکان بر اساس تلفظ ها: 38