کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/08/2015 ungdomsgäng [sv] ungdomsgäng تلفظ 0 رأی
12/08/2015 plånböcker [sv] plånböcker تلفظ 1 رأی
12/08/2015 Eklöf [sv] Eklöf تلفظ 0 رأی
03/08/2015 spårhund [sv] spårhund تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Malmsjön [sv] Malmsjön تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Internetleverantör [sv] Internetleverantör تلفظ 0 رأی
03/08/2015 på nätet [sv] på nätet تلفظ 0 رأی
03/08/2015 joystick [sv] joystick تلفظ 0 رأی
03/08/2015 simulator [sv] simulator تلفظ 0 رأی
03/08/2015 simuleringsspel [sv] simuleringsspel تلفظ 0 رأی
03/08/2015 äventyrsspel [sv] äventyrsspel تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Jan Lundgren [sv] Jan Lundgren تلفظ 0 رأی
03/08/2015 uppsjungning [sv] uppsjungning تلفظ 0 رأی
03/08/2015 lädersko [sv] lädersko تلفظ 0 رأی
02/08/2015 Lingmerth [sv] Lingmerth تلفظ 0 رأی
02/08/2015 målarfärg [sv] målarfärg تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yard [sv] yard تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yppandeförbud [sv] yppandeförbud تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrkesaktiv [sv] yrkesaktiv تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrkesarbetare [sv] yrkesarbetare تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrhätta [sv] yrhätta تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrkesarmé [sv] yrkesarmé تلفظ 0 رأی
01/08/2015 Ystadbo [sv] Ystadbo تلفظ 0 رأی
01/08/2015 ysterhet [sv] ysterhet تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yuccapalm [sv] yuccapalm تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yttranderätt [sv] yttranderätt تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yen [sv] yen تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yacht [sv] yacht تلفظ 0 رأی
01/08/2015 lägga in [sv] lägga in تلفظ 0 رأی
01/08/2015 målchans [sv] målchans تلفظ 0 رأی