کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2014 valbarometer [sv] valbarometer تلفظ 0 رأی
15/09/2014 otippad [sv] otippad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 slottstappad [sv] slottstappad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 tappning [sv] tappning تلفظ 0 رأی
15/09/2014 fädernesland [sv] fädernesland تلفظ 0 رأی
15/09/2014 modellverkstad [sv] modellverkstad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 teaterverkstad [sv] teaterverkstad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 svårtippad [sv] svårtippad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 skinnfodrad [sv] skinnfodrad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 invandrad [sv] invandrad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 utplånad [sv] utplånad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 besprutad [sv] besprutad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 allvarsmättad [sv] allvarsmättad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 villkora [sv] villkora تلفظ 0 رأی
15/09/2014 inspärrad [sv] inspärrad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 nedklottrad [sv] nedklottrad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 hopgyttrad [sv] hopgyttrad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 tillkonstlad [sv] tillkonstlad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 grundlurad [sv] grundlurad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 kringgärdad [sv] kringgärdad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 hopsvetsad [sv] hopsvetsad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 hophäftad [sv] hophäftad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 nyinstiftad [sv] nyinstiftad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 klichéartad [sv] klichéartad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 svårflirtad [sv] svårflirtad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 helhjärtad [sv] helhjärtad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 högröstad [sv] högröstad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 oborstad [sv] oborstad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 barbröstad [sv] barbröstad تلفظ 0 رأی
15/09/2014 framröstad [sv] framröstad تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.479 (40 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.203

رأی‌ها: 142 رأی

نمایش‌ها: 107.641


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 41

مکان بر اساس تلفظ ها: 38