کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/08/2014 puckelrygg [sv] puckelrygg تلفظ 0 رأی
25/08/2014 ryckighet [sv] ryckighet تلفظ 0 رأی
25/08/2014 konvoj [sv] konvoj تلفظ 0 رأی
25/08/2014 enkelbiljett [sv] enkelbiljett تلفظ 0 رأی
25/08/2014 godkväll [sv] godkväll تلفظ 0 رأی
25/08/2014 Så där ja! [sv] Så där ja! تلفظ 1 رأی
25/08/2014 segeltyg [sv] segeltyg تلفظ 0 رأی
25/08/2014 snickeri [sv] snickeri تلفظ 0 رأی
25/08/2014 svindleri [sv] svindleri تلفظ 0 رأی
25/08/2014 drägligt [sv] drägligt تلفظ 0 رأی
25/08/2014 skräckhjälm [sv] skräckhjälm تلفظ 0 رأی
25/08/2014 rådvillhet [sv] rådvillhet تلفظ 0 رأی
25/08/2014 trashank [sv] trashank تلفظ 0 رأی
25/08/2014 torkautomat [sv] torkautomat تلفظ 0 رأی
25/08/2014 därbredvid [sv] därbredvid تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därbakom [sv] därbakom تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dobblare [sv] dobblare تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dokumentmapp [sv] dokumentmapp تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dokumentportfölj [sv] dokumentportfölj تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därbak [sv] därbak تلفظ 1 رأی
25/08/2014 Allhelgonadagen [sv] Allhelgonadagen تلفظ 0 رأی
25/08/2014 därest [sv] därest تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därfram [sv] därfram تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därframme [sv] därframme تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därhemma [sv] därhemma تلفظ 1 رأی
25/08/2014 därhän [sv] därhän تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dymmelonsdag [sv] dymmelonsdag تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dyrort [sv] dyrort تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dygnet-runt-service [sv] dygnet-runt-service تلفظ 1 رأی
25/08/2014 dygnet-runt-öppen [sv] dygnet-runt-öppen تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8.613 (28 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9.471

رأی‌ها: 101 رأی

نمایش‌ها: 77.575


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 40

مکان بر اساس تلفظ ها: 39