کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/09/2014 eftertraktad [sv] eftertraktad تلفظ 0 رأی
11/09/2014 tillskapa [sv] tillskapa تلفظ 0 رأی
11/09/2014 överbrygga [sv] överbrygga تلفظ 0 رأی
11/09/2014 perforerad [sv] perforerad تلفظ 0 رأی
11/09/2014 tisslar och tasslar [sv] tisslar och tasslar تلفظ 1 رأی
11/09/2014 luciafirandet [sv] luciafirandet تلفظ 1 رأی
11/09/2014 jättetuff [sv] jättetuff تلفظ 1 رأی
11/09/2014 förtäta [sv] förtäta تلفظ 0 رأی
11/09/2014 hakmask [sv] hakmask تلفظ 0 رأی
11/09/2014 överhuvud [sv] överhuvud تلفظ 0 رأی
11/09/2014 prästkrage [sv] prästkrage تلفظ 0 رأی
11/09/2014 geggig [sv] geggig تلفظ 0 رأی
11/09/2014 Tegeluddsbacken [sv] Tegeluddsbacken تلفظ 0 رأی
11/09/2014 Bryggargatan [sv] Bryggargatan تلفظ 0 رأی
11/09/2014 Tranebergsbron [sv] Tranebergsbron تلفظ 0 رأی
11/09/2014 Theander [sv] Theander تلفظ 0 رأی
11/09/2014 Hjärpe [sv] Hjärpe تلفظ 0 رأی
11/09/2014 tillägnar [sv] tillägnar تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Fjälkinge [sv] Fjälkinge تلفظ 0 رأی
10/09/2014 Hemnes [sv] Hemnes تلفظ 0 رأی
10/09/2014 syrabad [sv] syrabad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 skottskada [sv] skottskada تلفظ 0 رأی
10/09/2014 uppretad [sv] uppretad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 sprängladdning [sv] sprängladdning تلفظ 0 رأی
10/09/2014 sprängdåd [sv] sprängdåd تلفظ 0 رأی
10/09/2014 direktvald [sv] direktvald تلفظ 0 رأی
10/09/2014 färdigblandad [sv] färdigblandad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 serietillverkning [sv] serietillverkning تلفظ 0 رأی
10/09/2014 serietillverkad [sv] serietillverkad تلفظ 0 رأی
10/09/2014 överbefolkat [sv] överbefolkat تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9.407 (38 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10.129

رأی‌ها: 139 رأی

نمایش‌ها: 96.798


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 40

مکان بر اساس تلفظ ها: 36