کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2014 kenyansk [sv] kenyansk تلفظ 0 رأی
17/08/2014 friherrinna [sv] friherrinna تلفظ 0 رأی
17/08/2014 hallåman [sv] hallåman تلفظ 0 رأی
17/08/2014 förstföderska [sv] förstföderska تلفظ 0 رأی
17/08/2014 ukrainsk [sv] ukrainsk تلفظ 0 رأی
17/08/2014 lågtyska [sv] lågtyska تلفظ 0 رأی
17/08/2014 högtyska [sv] högtyska تلفظ 0 رأی
17/08/2014 märkesvara [sv] märkesvara تلفظ 0 رأی
17/08/2014 draködla [sv] draködla تلفظ 0 رأی
17/08/2014 katalansk [sv] katalansk تلفظ 0 رأی
17/08/2014 trafikfara [sv] trafikfara تلفظ 0 رأی
17/08/2014 målfålla [sv] målfålla تلفظ 0 رأی
17/08/2014 pausvila [sv] pausvila تلفظ 0 رأی
17/08/2014 cykelkärra [sv] cykelkärra تلفظ 0 رأی
17/08/2014 salvadoransk [sv] salvadoransk تلفظ 0 رأی
17/08/2014 villolära [sv] villolära تلفظ 0 رأی
17/08/2014 strömkälla [sv] strömkälla تلفظ 0 رأی
17/08/2014 citronsyra [sv] citronsyra تلفظ 0 رأی
17/08/2014 pluggskola [sv] pluggskola تلفظ 0 رأی
17/08/2014 sjömansvisa [sv] sjömansvisa تلفظ 0 رأی
17/08/2014 växelkassa [sv] växelkassa تلفظ 0 رأی
17/08/2014 högfärdsblåsa [sv] högfärdsblåsa تلفظ 0 رأی
16/08/2014 fotboja [sv] fotboja تلفظ 0 رأی
16/08/2014 luvtröja [sv] luvtröja تلفظ 0 رأی
16/08/2014 missämja [sv] missämja تلفظ 0 رأی
16/08/2014 lycksökerska [sv] lycksökerska تلفظ 0 رأی
16/08/2014 tandsköterska [sv] tandsköterska تلفظ 0 رأی
16/08/2014 kylväska [sv] kylväska تلفظ 0 رأی
16/08/2014 terrorbalans [sv] terrorbalans تلفظ 0 رأی
16/08/2014 skramla [sv] skramla تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8.176 (24 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9.192

رأی‌ها: 48 رأی

نمایش‌ها: 74.911


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 41

مکان بر اساس تلفظ ها: 40