کلماتی که fres001 در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/12/2013 när allt kommer omkring [sv] när allt kommer omkring تلفظ 0 رأی
25/12/2013 fritidsartikel [sv] fritidsartikel تلفظ 0 رأی
25/12/2013 mellandagsrean [sv] mellandagsrean تلفظ 0 رأی
25/12/2013 bildtext [sv] bildtext تلفظ 0 رأی
25/12/2013 helsvensk [sv] helsvensk تلفظ 0 رأی
25/12/2013 sakförklaring [sv] sakförklaring تلفظ 0 رأی
25/12/2013 pilaster [sv] pilaster تلفظ 0 رأی
25/12/2013 kapitäl [sv] kapitäl تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Pallas Athena [sv] Pallas Athena تلفظ 0 رأی
25/12/2013 kostråd [sv] kostråd تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Parthenon [sv] Parthenon تلفظ 0 رأی
25/12/2013 hamburgerkedja [sv] hamburgerkedja تلفظ 0 رأی
25/12/2013 firande [sv] firande تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Kulturrevolutionen [sv] Kulturrevolutionen تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Det stora språnget [sv] Det stora språnget تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Folkrepubliken Kina [sv] Folkrepubliken Kina تلفظ 0 رأی
25/12/2013 grundande [sv] grundande تلفظ 0 رأی
25/12/2013 Kommunistpartiet [sv] Kommunistpartiet تلفظ 0 رأی
25/12/2013 självständighetsförklaring [sv] självständighetsförklaring تلفظ 0 رأی
25/12/2013 omyndigförklaring [sv] omyndigförklaring تلفظ 0 رأی
25/12/2013 ordförklaring [sv] ordförklaring تلفظ 0 رأی
23/12/2013 uppgiftslämnare [sv] uppgiftslämnare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 penningstark [sv] penningstark تلفظ 0 رأی
23/12/2013 femtekolonnare [sv] femtekolonnare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 motionscykel [sv] motionscykel تلفظ 0 رأی
23/12/2013 motionslöpare [sv] motionslöpare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 motionsspår [sv] motionsspår تلفظ 0 رأی
23/12/2013 världsmedborgare [sv] världsmedborgare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 krigsivrare [sv] krigsivrare تلفظ 0 رأی
23/12/2013 hantlangare [sv] hantlangare تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6.123 (24 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7.157

رأی‌ها: 41 رأی

نمایش‌ها: 71.808


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 55

مکان بر اساس تلفظ ها: 53