کلمات تلفظ شده توسط fres001 در فورو صفحه 4.

کاربر: fres001 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/12/2013 lansering [sv] lansering تلفظ رأی
25/12/2013 3G-nät [sv] 3G-nät تلفظ رأی
25/12/2013 reklamfilm [sv] reklamfilm تلفظ رأی
25/12/2013 sim-kort [sv] sim-kort تلفظ رأی
25/12/2013 åtråvärd [sv] åtråvärd تلفظ رأی
25/12/2013 abonnemangskostnad [sv] abonnemangskostnad تلفظ رأی
25/12/2013 samtalsminuter [sv] samtalsminuter تلفظ رأی
25/12/2013 efterlängtat [sv] efterlängtat تلفظ رأی
25/12/2013 marknadschef [sv] marknadschef تلفظ رأی
25/12/2013 gratistjänst [sv] gratistjänst تلفظ رأی
25/12/2013 Aladdin [sv] Aladdin تلفظ رأی
25/12/2013 Juleskum [sv] Juleskum تلفظ رأی
25/12/2013 Apotekarnes [sv] Apotekarnes تلفظ رأی
25/12/2013 när allt kommer omkring [sv] när allt kommer omkring تلفظ رأی
25/12/2013 fritidsartikel [sv] fritidsartikel تلفظ رأی
25/12/2013 mellandagsrean [sv] mellandagsrean تلفظ رأی
25/12/2013 bildtext [sv] bildtext تلفظ رأی
25/12/2013 helsvensk [sv] helsvensk تلفظ رأی
25/12/2013 sakförklaring [sv] sakförklaring تلفظ رأی
25/12/2013 pilaster [sv] pilaster تلفظ رأی
25/12/2013 kapitäl [sv] kapitäl تلفظ رأی
25/12/2013 Pallas Athena [sv] Pallas Athena تلفظ رأی
25/12/2013 kostråd [sv] kostråd تلفظ رأی
25/12/2013 Parthenon [sv] Parthenon تلفظ رأی
25/12/2013 hamburgerkedja [sv] hamburgerkedja تلفظ رأی
25/12/2013 firande [sv] firande تلفظ رأی
25/12/2013 Kulturrevolutionen [sv] Kulturrevolutionen تلفظ رأی
25/12/2013 Det stora språnget [sv] Det stora språnget تلفظ رأی
25/12/2013 Folkrepubliken Kina [sv] Folkrepubliken Kina تلفظ رأی
25/12/2013 grundande [sv] grundande تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

fres001 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.046 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.901

رأی ها: 36 رأی

نمایش ها: 60.517


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 54

مکان بر اساس تلفظ ها: 53