کلمات تلفظ شده توسط freeze15 در فورو

کاربر: freeze15 مشترک تلفظ های freeze15 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/05/2013 Weorth [en] Weorth تلفظ رأی
29/05/2013 Castiel [en] Castiel تلفظ رأی
29/05/2013 Rachel Polonsky [en] Rachel Polonsky تلفظ رأی
06/07/2011 espagnolette [en] espagnolette تلفظ رأی
06/07/2011 legilimency [en] legilimency تلفظ رأی
06/07/2011 high-fat [en] high-fat تلفظ رأی
21/11/2010 Eric Schmidt [en] Eric Schmidt تلفظ رأی
21/11/2010 scud [en] scud تلفظ رأی
21/11/2010 sandhopper [en] sandhopper تلفظ رأی
21/11/2010 landhopper [en] landhopper تلفظ رأی
07/10/2010 Ethelberta [en] Ethelberta تلفظ رأی
07/10/2010 Cairo (New York) [en] Cairo (New York) تلفظ رأی
30/09/2010 Brigitte Foster-Hylton [en] Brigitte Foster-Hylton تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Conshelf [en] Conshelf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Kinect [en] Kinect تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Mardrea Hyman [en] Mardrea Hyman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/09/2010 Cochrane Theatre [en] Cochrane Theatre تلفظ رأی
29/09/2010 Samuel Finley Breese Morse [en] Samuel Finley Breese Morse تلفظ رأی
29/09/2010 Pishon [en] Pishon تلفظ رأی
29/09/2010 Themed [en] Themed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2010 Rollo Weeks [en] Rollo Weeks تلفظ رأی
29/09/2010 Madison Marsh [en] Madison Marsh تلفظ رأی
29/09/2010 celluloid [en] celluloid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2010 ratios [en] ratios تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/09/2010 supervenience [en] supervenience تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/09/2010 hilltop [en] hilltop تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

freeze15 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 26 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 4.615


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.708

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.097