کلمات تلفظ شده توسط frangipane در فورو صفحه 4.

کاربر: frangipane مشترک تلفظ های frangipane شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
17/02/2009 mirtilli [it] mirtilli تلفظ 0 رأی
17/02/2009 melone [it] melone تلفظ 0 رأی
17/02/2009 mandorle [it] mandorle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 mandarini [it] mandarini تلفظ 0 رأی
17/02/2009 limone [it] limone تلفظ 1 رأی
17/02/2009 fragoline [it] fragoline تلفظ 0 رأی
17/02/2009 castagne [it] castagne تلفظ 0 رأی
17/02/2009 arachidi [it] arachidi تلفظ 0 رأی
17/02/2009 anguria [it] anguria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 albicocca [it] albicocca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 scaloppina [it] scaloppina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salame [it] salame تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salsiccia [it] salsiccia تلفظ 0 رأی
17/02/2009 petto [it] petto تلفظ 0 رأی
17/02/2009 coscia [it] coscia تلفظ 0 رأی
17/02/2009 agnello [it] agnello تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 uva passa [it] uva passa تلفظ 0 رأی
17/02/2009 surgelati [it] surgelati تلفظ 0 رأی
17/02/2009 succo di frutta [it] succo di frutta تلفظ 0 رأی
17/02/2009 spezie [it] spezie تلفظ 0 رأی
17/02/2009 pane integrale [it] pane integrale تلفظ 0 رأی
17/02/2009 noce moscata [it] noce moscata تلفظ 0 رأی
17/02/2009 marmellata [it] marmellata تلفظ 0 رأی
17/02/2009 margarina [it] margarina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 maionese [it] maionese تلفظ 0 رأی
17/02/2009 fichi secchi [it] fichi secchi تلفظ 0 رأی
17/02/2009 caramella [it] caramella تلفظ 0 رأی
17/02/2009 cannella [it] cannella تلفظ 0 رأی
17/02/2009 birra [it] birra تلفظ 0 رأی
17/02/2009 aranciata [it] aranciata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

frangipane تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 261 (34 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 248

رأی ها: 41 رأی

نمایش ها: 27.887


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 587

مکان بر اساس تلفظ ها: 906