کلماتی که frangipane در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: frangipane مشترک تلفظ‌های frangipane شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/02/2009 vino frizzante [it] vino frizzante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 vino della casa [it] vino della casa تلفظ 0 رأی
17/02/2009 spumante [it] spumante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] spremuta d'arancia تلفظ 0 رأی
17/02/2009 latte intero [it] latte intero تلفظ 0 رأی
17/02/2009 latte scremato [it] latte scremato تلفظ 0 رأی
17/02/2009 grappa [it] grappa تلفظ 0 رأی
17/02/2009 caffè freddo [it] caffè freddo تلفظ 0 رأی
17/02/2009 caffè espresso [it] caffè espresso تلفظ 0 رأی
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] caffè decaffeinato تلفظ 0 رأی
17/02/2009 birra scura [it] birra scura تلفظ 0 رأی
17/02/2009 birra chiara [it] birra chiara تلفظ 0 رأی
17/02/2009 birra alla spina [it] birra alla spina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 aperitivo [it] aperitivo تلفظ 1 رأی
17/02/2009 analcolico [it] analcolico تلفظ 0 رأی
17/02/2009 alcolico [it] alcolico تلفظ 0 رأی
17/02/2009 acqua gassata [it] acqua gassata تلفظ 0 رأی
17/02/2009 acqua naturale [it] acqua naturale تلفظ 0 رأی
17/02/2009 tonno in scatola [it] tonno in scatola تلفظ 0 رأی
17/02/2009 sogliola [it] sogliola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 sgombro [it] sgombro تلفظ 0 رأی
17/02/2009 scampi [it] scampi تلفظ 0 رأی
17/02/2009 sardina [it] sardina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 Sardine [it] Sardine تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salmone marinato [it] salmone marinato تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salmone affumicato [it] salmone affumicato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 polpo [it] polpo تلفظ 0 رأی
17/02/2009 ostrica [it] ostrica تلفظ 0 رأی
17/02/2009 merluzzo [it] merluzzo تلفظ 0 رأی
17/02/2009 granchio [it] granchio تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

frangipane تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 259 (67 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 247

رأی‌ها: 79 رأی

نمایش‌ها: 39.690


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 720

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.119