کلمات تلفظ شده توسط francois در فورو

کاربر: francois مشترک تلفظ های francois شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/02/2010 villégiature [fr] villégiature تلفظ رأی
25/02/2010 canasson [fr] canasson تلفظ رأی
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] ascenseur pour l'échafaud تلفظ رأی
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] la Guadeloupe تلفظ رأی
07/07/2009 La Guyane [fr] La Guyane تلفظ رأی
07/07/2009 aventure [fr] aventure تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 fusion [fr] fusion تلفظ رأی
07/07/2009 Ethnologie [fr] Ethnologie تلفظ رأی
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] l'anthropomorphisme تلفظ رأی
07/07/2009 la convivialité [fr] la convivialité تلفظ رأی
07/07/2009 objection de conscience [fr] objection de conscience تلفظ رأی
07/07/2009 obstruction [fr] obstruction تلفظ رأی
07/07/2009 ramification [fr] ramification تلفظ رأی
07/07/2009 l'empire romain [fr] l'empire romain تلفظ رأی
07/07/2009 circonstances [fr] circonstances تلفظ رأی
07/07/2009 piste cyclable [fr] piste cyclable تلفظ رأی
07/07/2009 nadar [fr] nadar تلفظ رأی
07/07/2009 Magendie [fr] Magendie تلفظ رأی
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] Choucan-en-Brocéliande تلفظ رأی
07/07/2009 maconnais [fr] maconnais تلفظ رأی
07/07/2009 circonstance [fr] circonstance تلفظ رأی
07/07/2009 organisation [fr] organisation تلفظ رأی
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] un plan machiavélique تلفظ رأی
07/07/2009 condiment [fr] condiment تلفظ رأی
07/07/2009 volaille [fr] volaille تلفظ رأی
07/07/2009 grandes écoles [fr] grandes écoles تلفظ رأی
31/05/2009 le mazout [fr] le mazout تلفظ رأی
31/05/2009 le mois d'août [fr] le mois d'août تلفظ رأی
31/05/2009 L'accent aigu [fr] L'accent aigu تلفظ 0 رأی
31/05/2009 comportement [fr] comportement تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://www.lilapuce.net

francois تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 51 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 46

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 7.010


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.875

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.594