کلماتی که francois در فوروو تلفظ کرده

کاربر: francois مشترک تلفظ‌های francois شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2010 villégiature [fr] villégiature تلفظ 0 رأی
25/02/2010 canasson [fr] canasson تلفظ 0 رأی
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] ascenseur pour l'échafaud تلفظ 0 رأی
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] la Guadeloupe تلفظ 0 رأی
07/07/2009 La Guyane [fr] La Guyane تلفظ 0 رأی
07/07/2009 aventure [fr] aventure تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 fusion [fr] fusion تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Ethnologie [fr] Ethnologie تلفظ 0 رأی
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] l'anthropomorphisme تلفظ 0 رأی
07/07/2009 la convivialité [fr] la convivialité تلفظ 0 رأی
07/07/2009 objection de conscience [fr] objection de conscience تلفظ 0 رأی
07/07/2009 obstruction [fr] obstruction تلفظ 0 رأی
07/07/2009 ramification [fr] ramification تلفظ 0 رأی
07/07/2009 l'empire romain [fr] l'empire romain تلفظ 0 رأی
07/07/2009 circonstances [fr] circonstances تلفظ 0 رأی
07/07/2009 piste cyclable [fr] piste cyclable تلفظ 0 رأی
07/07/2009 nadar [fr] nadar تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Magendie [fr] Magendie تلفظ 0 رأی
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] Choucan-en-Brocéliande تلفظ 0 رأی
07/07/2009 maconnais [fr] maconnais تلفظ 0 رأی
07/07/2009 circonstance [fr] circonstance تلفظ 0 رأی
07/07/2009 organisation [fr] organisation تلفظ 0 رأی
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] un plan machiavélique تلفظ 0 رأی
07/07/2009 condiment [fr] condiment تلفظ 0 رأی
07/07/2009 volaille [fr] volaille تلفظ 0 رأی
07/07/2009 grandes écoles [fr] grandes écoles تلفظ 0 رأی
31/05/2009 le mazout [fr] le mazout تلفظ 0 رأی
31/05/2009 le mois d'août [fr] le mois d'août تلفظ 0 رأی
31/05/2009 L'accent aigu [fr] L'accent aigu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/05/2009 comportement [fr] comportement تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

francois تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 51 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 46

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 10.052


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.344

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.441