کلمات تلفظ شده توسط foxfragaria در فورو صفحه 9.

کاربر: foxfragaria ويراستار فوروو مشترک تلفظ های foxfragaria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/08/2012 Hokejs [lv] Hokejs تلفظ رأی
22/08/2012 uguni [lv] uguni تلفظ رأی
22/08/2012 Kandava [lv] Kandava تلفظ رأی
22/08/2012 Vaira Vīķe Freiberga [lv] Vaira Vīķe Freiberga تلفظ رأی
22/08/2012 jūs [lv] jūs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 Bībele [lv] Bībele تلفظ رأی
22/08/2012 reisus [lv] reisus تلفظ رأی
22/08/2012 kur [lv] kur تلفظ رأی
22/08/2012 Marians Pahars [lv] Marians Pahars تلفظ رأی
22/08/2012 vēl [lv] vēl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 lietas [lv] lietas تلفظ رأی
22/08/2012 Aizsargi [lv] Aizsargi تلفظ رأی
22/08/2012 Dagda [lv] Dagda تلفظ رأی
22/08/2012 ēzelis [lv] ēzelis تلفظ رأی
22/08/2012 jūs esat [lv] jūs esat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 absentisms [lv] absentisms تلفظ رأی
22/08/2012 Jelgava [lv] Jelgava تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 un [lv] un تلفظ رأی
22/08/2012 gads [lv] gads تلفظ رأی
22/08/2012 latviešu [lv] latviešu تلفظ رأی
22/08/2012 maita [lv] maita تلفظ رأی
22/08/2012 Gribi būt miljonārs? [lv] Gribi būt miljonārs? تلفظ رأی
22/08/2012 abas [lv] abas تلفظ رأی
22/08/2012 Rūjiena [lv] Rūjiena تلفظ رأی
22/08/2012 dienestu [lv] dienestu تلفظ رأی
22/08/2012 Seda [lv] Seda تلفظ رأی
22/08/2012 muita [lv] muita تلفظ رأی
22/08/2012 slota [lv] slota تلفظ رأی
22/08/2012 viedokli [lv] viedokli تلفظ رأی
22/08/2012 domā [lv] domā تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لاتويا

foxfragaria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 323 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 9.834


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.855

مکان بر اساس تلفظ ها: 758