کلمات تلفظ شده توسط foxfragaria در فورو صفحه 4.

کاربر: foxfragaria ويراستار فوروو مشترک تلفظ های foxfragaria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/10/2012 alumīnijs [lv] alumīnijs تلفظ رأی
26/10/2012 Anna [lv] Anna تلفظ رأی
26/10/2012 dzelzs [lv] dzelzs تلفظ رأی
26/10/2012 mendeļevijs [lv] mendeļevijs تلفظ رأی
26/10/2012 molibdēns [lv] molibdēns تلفظ رأی
26/10/2012 skandijs [lv] skandijs تلفظ رأی
26/10/2012 meitnērijs [lv] meitnērijs تلفظ رأی
26/10/2012 Ventspils [lv] Ventspils تلفظ رأی
26/10/2012 bismuts [lv] bismuts تلفظ رأی
26/10/2012 Cēsis [lv] Cēsis تلفظ رأی
26/10/2012 kadmijs [lv] kadmijs تلفظ رأی
26/10/2012 Dobele [lv] Dobele تلفظ رأی
26/10/2012 trusis [lv] trusis تلفظ رأی
26/10/2012 Ainaži [lv] Ainaži تلفظ رأی
26/10/2012 ūdeņradis [lv] ūdeņradis تلفظ رأی
26/10/2012 broms [lv] broms تلفظ رأی
26/10/2012 rozā [lv] rozā تلفظ رأی
26/10/2012 kālijs [lv] kālijs تلفظ رأی
26/10/2012 jods [lv] jods تلفظ رأی
26/10/2012 niobijs [lv] niobijs تلفظ رأی
26/10/2012 hlors [lv] hlors تلفظ رأی
26/10/2012 kriptons [lv] kriptons تلفظ رأی
26/10/2012 skābeklis [lv] skābeklis تلفظ رأی
26/10/2012 ksenons [lv] ksenons تلفظ رأی
26/10/2012 slāpeklis [lv] slāpeklis تلفظ رأی
26/10/2012 silīcijs [lv] silīcijs تلفظ رأی
26/10/2012 litijs [lv] litijs تلفظ رأی
26/10/2012 fosfors [lv] fosfors تلفظ رأی
26/10/2012 nobelijs [lv] nobelijs تلفظ رأی
26/10/2012 prazeodīms [lv] prazeodīms تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لاتويا

foxfragaria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 323 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 9.825


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.091

مکان بر اساس تلفظ ها: 758