کلمات تلفظ شده توسط foxfragaria در فورو صفحه 2.

کاربر: foxfragaria ويراستار فوروو مشترک تلفظ های foxfragaria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs تلفظ رأی
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs تلفظ رأی
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs تلفظ رأی
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs تلفظ رأی
26/10/2012 fluors [lv] fluors تلفظ رأی
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums تلفظ رأی
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste تلفظ رأی
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils تلفظ رأی
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene تلفظ رأی
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži تلفظ رأی
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne تلفظ رأی
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti تلفظ رأی
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga تلفظ رأی
26/10/2012 Subate [lv] Subate تلفظ رأی
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule تلفظ رأی
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe تلفظ رأی
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna تلفظ رأی
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni تلفظ رأی
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile تلفظ رأی
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva تلفظ رأی
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils تلفظ رأی
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns تلفظ رأی
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs تلفظ رأی
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs تلفظ رأی
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine تلفظ رأی
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre تلفظ رأی
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) تلفظ رأی
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) تلفظ رأی
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni تلفظ رأی
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لاتويا

foxfragaria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 323 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 9.973


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.015

مکان بر اساس تلفظ ها: 759