کلمات تلفظ شده توسط foxfragaria در فورو صفحه 10.

کاربر: foxfragaria ويراستار فوروو مشترک تلفظ های foxfragaria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/08/2012 pilnas [lv] pilnas تلفظ رأی
22/08/2012 dažas [lv] dažas تلفظ رأی
22/08/2012 kristīgo [lv] kristīgo تلفظ رأی
22/08/2012 aksioma [lv] aksioma تلفظ رأی
22/08/2012 ozons [lv] ozons تلفظ رأی
22/08/2012 Livonija [lv] Livonija تلفظ رأی
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] Rīgas jūras līcis تلفظ رأی
22/08/2012 ekvinokcija [lv] ekvinokcija تلفظ رأی
22/08/2012 darbība [lv] darbība تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 epidēmija [lv] epidēmija تلفظ رأی
22/08/2012 temperatūra [lv] temperatūra تلفظ رأی
22/08/2012 universitāte [lv] universitāte تلفظ رأی
22/08/2012 absolūtais [lv] absolūtais تلفظ رأی
22/08/2012 alus [lv] alus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/08/2012 botānika [lv] botānika تلفظ رأی
22/08/2012 evolūcija [lv] evolūcija تلفظ رأی
22/08/2012 ģints [lv] ģints تلفظ رأی
22/08/2012 gēns [lv] gēns تلفظ رأی
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] Baltijas jūra تلفظ رأی
22/08/2012 abējādi [lv] abējādi تلفظ رأی
22/08/2012 adījums [lv] adījums تلفظ رأی
22/08/2012 adīts [lv] adīts تلفظ رأی
22/08/2012 adāmadata [lv] adāmadata تلفظ رأی
22/08/2012 agrākais [lv] agrākais تلفظ رأی
22/08/2012 aberācija [lv] aberācija تلفظ رأی
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] abonementa kartīte تلفظ رأی
22/08/2012 abonementa fonds [lv] abonementa fonds تلفظ رأی
22/08/2012 abonenta numurs [lv] abonenta numurs تلفظ رأی
22/08/2012 acābols [lv] acābols تلفظ رأی
22/08/2012 uztīkt [lv] uztīkt تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لاتويا

foxfragaria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 323 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 9.816


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.851

مکان بر اساس تلفظ ها: 758