کلمات تلفظ شده توسط forvocatala در فورو

کاربر: forvocatala مشترک تلفظ های forvocatala شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/06/2012 filar prim [ca] filar prim تلفظ رأی
05/06/2012 Catalunya independent [ca] Catalunya independent تلفظ رأی
05/06/2012 paraplègic [ca] paraplègic تلفظ رأی
05/06/2012 tetraplègic [ca] tetraplègic تلفظ رأی
05/06/2012 bifurcació [ca] bifurcació تلفظ رأی
05/06/2012 projecció [ca] projecció تلفظ رأی
05/06/2012 conquistar [ca] conquistar تلفظ رأی
05/06/2012 subtitulació [ca] subtitulació تلفظ رأی
05/06/2012 dues [ca] dues تلفظ رأی
05/06/2012 bons àpats [ca] bons àpats تلفظ رأی
05/06/2012 marcar [ca] marcar تلفظ رأی
05/06/2012 divulgar [ca] divulgar تلفظ رأی
05/06/2012 fluctuar [ca] fluctuar تلفظ رأی
05/06/2012 dispersar [ca] dispersar تلفظ رأی
05/06/2012 ferir [ca] ferir تلفظ رأی
05/06/2012 amenaçar [ca] amenaçar تلفظ رأی
05/06/2012 caminar [ca] caminar تلفظ رأی
05/06/2012 prosseguir [ca] prosseguir تلفظ رأی
05/06/2012 arxivar [ca] arxivar تلفظ رأی
05/06/2012 diversificar [ca] diversificar تلفظ رأی
05/06/2012 contraatacar [ca] contraatacar تلفظ رأی
05/06/2012 convidar [ca] convidar تلفظ رأی
05/06/2012 infiltrar [ca] infiltrar تلفظ رأی
05/06/2012 escaramussar [ca] escaramussar تلفظ رأی
05/06/2012 massacrar [ca] massacrar تلفظ رأی
05/06/2012 llogar [ca] llogar تلفظ رأی
05/06/2012 firmar [ca] firmar تلفظ رأی
05/06/2012 catapultar [ca] catapultar تلفظ رأی
05/06/2012 avançar [ca] avançar تلفظ رأی
05/06/2012 competir [ca] competir تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

forvocatala تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 123

واژگان افزوده شده: 8

نمایش ها: 5.053


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.030

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.736