کلمات تلفظ شده توسط florentinaa در فورو

کاربر: florentinaa مشترک تلفظ های florentinaa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune تلفظ رأی
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat تلفظ رأی
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat تلفظ رأی
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional تلفظ رأی
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor تلفظ رأی
15/08/2012 container [ro] container تلفظ رأی
15/08/2012 convoca [ro] convoca تلفظ رأی
15/08/2012 contor [ro] contor تلفظ رأی
15/08/2012 interimat [ro] interimat تلفظ رأی
15/08/2012 legionar [ro] legionar تلفظ رأی
15/08/2012 contracție [ro] contracție تلفظ رأی
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona تلفظ رأی
15/08/2012 comitat [ro] comitat تلفظ رأی
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție تلفظ رأی
15/08/2012 contribui [ro] contribui تلفظ رأی
15/08/2012 copulație [ro] copulație تلفظ رأی
15/08/2012 cositor [ro] cositor تلفظ رأی
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune تلفظ رأی
15/08/2012 colagen [ro] colagen تلفظ رأی
15/08/2012 partea [ro] partea تلفظ رأی
15/08/2012 copită [ro] copită تلفظ رأی
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita تلفظ رأی
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism تلفظ رأی
15/08/2012 broderie [ro] broderie تلفظ رأی
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian تلفظ رأی
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid تلفظ رأی
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune تلفظ رأی
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată تلفظ رأی
15/08/2012 copan [ro] copan تلفظ رأی
15/08/2012 colorant [ro] colorant تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: رومانی

florentinaa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 147

واژگان افزوده شده: 22

نمایش ها: 5.610


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.084

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.511