کلماتی که firstjpd در فوروو تلفظ کرده

کاربر: firstjpd مشترک تلفظ‌های firstjpd شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2011 [wuu] 接 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 意外 [wuu] 意外 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 自衛 [wuu] 自衛 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 直 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 政 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 高 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 老 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 洞眼 [wuu] 洞眼 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 光荣 [wuu] 光荣 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 野生 [wuu] 野生 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 光荣 [zh] 光荣 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 反叛 [wuu] 反叛 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 身 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 省 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 妙 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 容 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 資 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 平 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 洞 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 山 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 小 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 桶 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 少 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 計 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 圖 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 統 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 級 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 国 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 她 تلفظ 0 رأی
28/10/2011 [wuu] 陆 تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

love my mother tongue wuu Chinese
and willing to make friends over the world

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

firstjpd تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.499 (26 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 975

رأی‌ها: 62 رأی

نمایش‌ها: 100.044


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 302

مکان بر اساس تلفظ ها: 233