کلمات تلفظ شده توسط firstjpd در فورو

کاربر: firstjpd ويراستار فوروو مشترک تلفظ های firstjpd شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/10/2011 [wuu] 接 تلفظ رأی
28/10/2011 意外 [wuu] 意外 تلفظ رأی
28/10/2011 自衛 [wuu] 自衛 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 直 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 政 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 高 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 老 تلفظ رأی
28/10/2011 洞眼 [wuu] 洞眼 تلفظ رأی
28/10/2011 光荣 [wuu] 光荣 تلفظ رأی
28/10/2011 野生 [wuu] 野生 تلفظ رأی
28/10/2011 光荣 [zh] 光荣 تلفظ رأی
28/10/2011 反叛 [wuu] 反叛 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 身 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 省 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 妙 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 容 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 資 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 平 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 洞 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 山 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 小 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 桶 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 少 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 計 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 圖 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 統 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 級 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 国 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 她 تلفظ رأی
28/10/2011 [wuu] 陆 تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

love my mother tongue wuu Chinese
and willing to make friends over the world

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

وب: http://hi.baidu.com/%D4%F8%BE%AD%B9%E2%BB%D4%CB%EA%D4%C2%D3%C0%D4%B6%BA%A3%C0%AB%CC%EC%BF%D5

firstjpd تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.501 (18 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 960

رأی ها: 34 رأی

نمایش ها: 76.802


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 256

مکان بر اساس تلفظ ها: 185