کلمات تلفظ شده توسط finoboss در فورو

کاربر: finoboss مشترک تلفظ های finoboss شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/10/2012 Epuisées [fr] Epuisées تلفظ رأی
14/10/2012 raplati [fr] raplati تلفظ رأی
14/10/2012 exténué [fr] exténué تلفظ رأی
14/10/2012 louées [fr] louées تلفظ رأی
14/10/2012 arboricole [fr] arboricole تلفظ رأی
14/10/2012 conditionné [fr] conditionné تلفظ رأی
14/10/2012 graver [fr] graver تلفظ رأی
14/09/2012 j'acquiers [fr] j'acquiers تلفظ رأی
13/09/2012 Montbéliarde [fr] Montbéliarde تلفظ رأی
13/09/2012 saucier [fr] saucier تلفظ رأی
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien تلفظ رأی
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer تلفظ رأی
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet تلفظ رأی
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole تلفظ رأی
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque تلفظ رأی
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement تلفظ رأی
13/09/2012 chenu [fr] chenu تلفظ رأی
13/09/2012 mastard [fr] mastard تلفظ رأی
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction تلفظ رأی
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité تلفظ رأی
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe تلفظ رأی
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux تلفظ رأی
13/09/2012 céladon [fr] céladon تلفظ رأی
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre تلفظ رأی
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias تلفظ -1 رأی
13/09/2012 faix [fr] faix تلفظ رأی
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste تلفظ رأی
13/09/2012 appétence [fr] appétence تلفظ رأی
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie تلفظ رأی
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

finoboss تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 93 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 41

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 5.319


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.027

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.231