کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás تلفظ 0 رأی
06/11/2010 másolás [hu] másolás تلفظ 0 رأی
06/11/2010 szín [hu] szín تلفظ 0 رأی
31/10/2010 szász [hu] szász تلفظ 0 رأی
31/10/2010 millió [hu] millió تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes تلفظ 0 رأی
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer تلفظ 0 رأی
31/10/2010 póráz [hu] póráz تلفظ 0 رأی
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás تلفظ 0 رأی
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás تلفظ 0 رأی
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar تلفظ 0 رأی
31/10/2010 hely [hu] hely تلفظ 0 رأی
31/10/2010 negyven [hu] negyven تلفظ 0 رأی
31/10/2010 harminc [hu] harminc تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein تلفظ 0 رأی
31/10/2010 híres [hu] híres تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi تلفظ 0 رأی
31/10/2010 párbeszéd [hu] párbeszéd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 mutató [hu] mutató تلفظ 0 رأی
31/10/2010 gondolom [hu] gondolom تلفظ 0 رأی
31/10/2010 sétálni [hu] sétálni تلفظ 0 رأی
31/10/2010 láthatnék [hu] láthatnék تلفظ 0 رأی
31/10/2010 láthatom [hu] láthatom تلفظ 0 رأی
31/10/2010 hetenként [hu] hetenként تلفظ 0 رأی
31/10/2010 összevissza [hu] összevissza تلفظ 0 رأی
31/10/2010 töltött [hu] töltött تلفظ 0 رأی
31/10/2010 töltött káposzta [hu] töltött káposzta تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Bécsi szelet [hu] Bécsi szelet تلفظ 0 رأی