کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2010 felvonó [hu] felvonó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 Államvédelmi Osztály [hu] Államvédelmi Osztály تلفظ 0 رأی
07/11/2010 Világosi [hu] Világosi تلفظ 0 رأی
07/11/2010 hidak [hu] hidak تلفظ 0 رأی
07/11/2010 színű [hu] színű تلفظ 0 رأی
07/11/2010 ablaktörlő [hu] ablaktörlő تلفظ 0 رأی
07/11/2010 vízibicikli [hu] vízibicikli تلفظ 0 رأی
07/11/2010 limonádé por [hu] limonádé por تلفظ 0 رأی
07/11/2010 Felsőbüki [hu] Felsőbüki تلفظ 0 رأی
07/11/2010 műsor [hu] műsor تلفظ 0 رأی
06/11/2010 mozi [hu] mozi تلفظ 0 رأی
06/11/2010 tudni [hu] tudni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 várni [hu] várni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 mondani [hu] mondani تلفظ 0 رأی
06/11/2010 felelni [hu] felelni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 asszony [hu] asszony تلفظ 0 رأی
06/11/2010 szerint [hu] szerint تلفظ 0 رأی
06/11/2010 magyarázni [hu] magyarázni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 nézni [hu] nézni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 érteni [hu] érteni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 látni [hu] látni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 lecke [hu] lecke تلفظ 0 رأی
06/11/2010 méz [hu] méz تلفظ 0 رأی
06/11/2010 jegy [hu] jegy تلفظ 0 رأی
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe تلفظ 0 رأی
06/11/2010 egymást [hu] egymást تلفظ 0 رأی
06/11/2010 magam [hu] magam تلفظ 0 رأی
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő تلفظ 0 رأی