کلمات تلفظ شده توسط findelka در فورو صفحه 8.

کاربر: findelka ويراستار فوروو مشترک تلفظ های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/10/2010 polgári [hu] polgári تلفظ رأی
31/10/2010 repülési [hu] repülési تلفظ رأی
31/10/2010 macskák [hu] macskák تلفظ رأی
31/10/2010 beindulni [hu] beindulni تلفظ رأی
31/10/2010 abbahagyni [hu] abbahagyni تلفظ رأی
31/10/2010 elveszteni [hu] elveszteni تلفظ رأی
31/10/2010 meg-megállva [hu] meg-megállva تلفظ رأی
31/10/2010 kosárral [hu] kosárral تلفظ رأی
31/10/2010 padlás [hu] padlás تلفظ رأی
31/10/2010 padlásra [hu] padlásra تلفظ رأی
31/10/2010 serény [hu] serény تلفظ رأی
31/10/2010 kosár [hu] kosár تلفظ رأی
31/10/2010 gondolok [hu] gondolok تلفظ رأی
31/10/2010 nyikorgó [hu] nyikorgó تلفظ رأی
31/10/2010 serényen [hu] serényen تلفظ رأی
31/10/2010 obszidián [hu] obszidián تلفظ رأی
31/10/2010 Szilvia [hu] Szilvia تلفظ رأی
31/10/2010 Lupény [hu] Lupény تلفظ رأی
31/10/2010 Székelyudvarhely [hu] Székelyudvarhely تلفظ رأی
31/10/2010 Dessewffy [hu] Dessewffy تلفظ رأی
31/10/2010 Vörösmarty Mihály [hu] Vörösmarty Mihály تلفظ رأی
31/10/2010 Petőfi Sándor [hu] Petőfi Sándor تلفظ رأی
31/10/2010 Jászai Mari [hu] Jászai Mari تلفظ رأی
31/10/2010 Tolnay Klári [hu] Tolnay Klári تلفظ رأی
31/10/2010 Ruttkai Éva [hu] Ruttkai Éva تلفظ رأی
31/10/2010 Darvas Iván [hu] Darvas Iván تلفظ رأی
31/10/2010 Soós Imre [hu] Soós Imre تلفظ رأی
31/10/2010 Blaha Lujza [hu] Blaha Lujza تلفظ رأی
31/10/2010 Déryné Széppataki Róza [hu] Déryné Széppataki Róza تلفظ رأی
31/10/2010 Latinovits Zoltán [hu] Latinovits Zoltán تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مجارستان

وب: http://none

findelka تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.130 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 160

رأی ها: 91 رأی

نمایش ها: 40.684


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 807

مکان بر اساس تلفظ ها: 248