کاربر: findelka ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/11/2010 érteni [hu] érteni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 látni [hu] látni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni تلفظ 0 رأی
06/11/2010 lecke [hu] lecke تلفظ 0 رأی
06/11/2010 méz [hu] méz تلفظ 0 رأی
06/11/2010 jegy [hu] jegy تلفظ 0 رأی
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe تلفظ 0 رأی
06/11/2010 egymást [hu] egymást تلفظ 0 رأی
06/11/2010 magam [hu] magam تلفظ 0 رأی
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő تلفظ 0 رأی
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás تلفظ 0 رأی
06/11/2010 másolás [hu] másolás تلفظ 0 رأی
06/11/2010 szín [hu] szín تلفظ 0 رأی
31/10/2010 szász [hu] szász تلفظ 0 رأی
31/10/2010 millió [hu] millió تلفظ 0 رأی
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes تلفظ 0 رأی
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer تلفظ 0 رأی
31/10/2010 póráz [hu] póráz تلفظ 0 رأی
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás تلفظ 0 رأی
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás تلفظ 0 رأی
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar تلفظ 0 رأی
31/10/2010 hely [hu] hely تلفظ 0 رأی
31/10/2010 negyven [hu] negyven تلفظ 0 رأی
31/10/2010 harminc [hu] harminc تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein تلفظ 0 رأی
31/10/2010 híres [hu] híres تلفظ 0 رأی
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi تلفظ 0 رأی