کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2011 kialakuló [hu] kialakuló تلفظ 0 رأی
07/11/2011 utaló [hu] utaló تلفظ 0 رأی
07/11/2011 növekedési [hu] növekedési تلفظ 0 رأی
07/11/2011 olcsóbban [hu] olcsóbban تلفظ 0 رأی
07/11/2011 átmenetileg [hu] átmenetileg تلفظ 0 رأی
07/11/2011 nyilvánosan [hu] nyilvánosan تلفظ 0 رأی
07/11/2011 túlzottan [hu] túlzottan تلفظ 0 رأی
07/11/2011 értelemszerűen [hu] értelemszerűen تلفظ 0 رأی
07/11/2011 expresszionizmus [hu] expresszionizmus تلفظ 0 رأی
29/12/2010 ünnepeket [hu] ünnepeket تلفظ 0 رأی
29/12/2010 zeneszerző [hu] zeneszerző تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/12/2010 eltévedtem [hu] eltévedtem تلفظ 0 رأی
09/12/2010 megismételné? [hu] megismételné? تلفظ 0 رأی
09/12/2010 csótány [hu] csótány تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/12/2010 haver [hu] haver تلفظ 0 رأی
09/12/2010 fürdőszobával [hu] fürdőszobával تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 kotrógép [hu] kotrógép تلفظ 0 رأی
01/12/2010 tűzoltó [hu] tűzoltó تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 metró [hu] metró تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 víziló [hu] víziló تلفظ 0 رأی
01/12/2010 leopárd [hu] leopárd تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 róka [hu] róka تلفظ 0 رأی
01/12/2010 teknősbéka [hu] teknősbéka تلفظ 0 رأی
01/12/2010 mentőautó [hu] mentőautó تلفظ 0 رأی
01/12/2010 tűzoltóautó [hu] tűzoltóautó تلفظ 0 رأی
01/12/2010 motorkerékpár [hu] motorkerékpár تلفظ 0 رأی
01/12/2010 buldózer [hu] buldózer تلفظ 0 رأی
01/12/2010 targonca [hu] targonca تلفظ 0 رأی
01/12/2010 dzsip [hu] dzsip تلفظ 0 رأی
01/12/2010 iskolabusz [hu] iskolabusz تلفظ 0 رأی