کلمات تلفظ شده توسط findelka در فورو صفحه 6.

کاربر: findelka ويراستار فوروو مشترک تلفظ های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/11/2010 érteni [hu] érteni تلفظ رأی
06/11/2010 kérdezni [hu] kérdezni تلفظ رأی
06/11/2010 látni [hu] látni تلفظ رأی
06/11/2010 jelenteni [hu] jelenteni تلفظ رأی
06/11/2010 lecke [hu] lecke تلفظ رأی
06/11/2010 méz [hu] méz تلفظ رأی
06/11/2010 jegy [hu] jegy تلفظ رأی
06/11/2010 mennyibe [hu] mennyibe تلفظ رأی
06/11/2010 egymást [hu] egymást تلفظ رأی
06/11/2010 magam [hu] magam تلفظ رأی
06/11/2010 kövérszőlő [hu] kövérszőlő تلفظ رأی
06/11/2010 fordítás [hu] fordítás تلفظ رأی
06/11/2010 másolás [hu] másolás تلفظ رأی
06/11/2010 szín [hu] szín تلفظ رأی
31/10/2010 szász [hu] szász تلفظ رأی
31/10/2010 millió [hu] millió تلفظ رأی
31/10/2010 ügyes [hu] ügyes تلفظ رأی
31/10/2010 lőszer [hu] lőszer تلفظ رأی
31/10/2010 póráz [hu] póráz تلفظ رأی
31/10/2010 nyakörv [hu] nyakörv تلفظ رأی
31/10/2010 kiállítás [hu] kiállítás تلفظ رأی
31/10/2010 várakozás [hu] várakozás تلفظ رأی
31/10/2010 zserbó [hu] zserbó تلفظ رأی
31/10/2010 Székelyudvar [hu] Székelyudvar تلفظ رأی
31/10/2010 hely [hu] hely تلفظ رأی
31/10/2010 negyven [hu] negyven تلفظ رأی
31/10/2010 harminc [hu] harminc تلفظ رأی
31/10/2010 Ornstein [hu] Ornstein تلفظ رأی
31/10/2010 híres [hu] híres تلفظ رأی
31/10/2010 kíváncsi [hu] kíváncsi تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مجارستان

وب: http://none

findelka تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.130 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 160

رأی ها: 91 رأی

نمایش ها: 40.889


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 812

مکان بر اساس تلفظ ها: 248