کلمات تلفظ شده توسط findelka در فورو

کاربر: findelka ويراستار فوروو مشترک تلفظ های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/12/2013 eltervez [hu] eltervez تلفظ رأی
10/12/2013 eltilt [hu] eltilt تلفظ رأی
10/12/2013 eltitkol [hu] eltitkol تلفظ رأی
10/12/2013 eltol [hu] eltol تلفظ رأی
10/12/2013 eltorlaszol [hu] eltorlaszol تلفظ رأی
10/12/2013 eltorzít [hu] eltorzít تلفظ رأی
10/12/2013 eltáncol [hu] eltáncol تلفظ رأی
10/12/2013 eltávozik [hu] eltávozik تلفظ رأی
10/12/2013 eltékozol [hu] eltékozol تلفظ رأی
10/12/2013 eltérít [hu] eltérít تلفظ رأی
10/12/2013 eltép [hu] eltép تلفظ رأی
22/09/2013 fülecske [hu] fülecske تلفظ 1 رأی
22/09/2013 füle botját se mozdítja [hu] füle botját se mozdítja تلفظ رأی
20/09/2013 Bence Bogányi [hu] Bence Bogányi تلفظ رأی
20/09/2013 hagyományokat [hu] hagyományokat تلفظ رأی
20/09/2013 Sajnálom! [hu] Sajnálom! تلفظ رأی
20/09/2013 fülcimpa [hu] fülcimpa تلفظ رأی
20/09/2013 fülébe súg [hu] fülébe súg تلفظ رأی
20/09/2013 fülgyulladás [hu] fülgyulladás تلفظ رأی
20/09/2013 állampolgárságot [hu] állampolgárságot تلفظ رأی
20/09/2013 szállóigék [hu] szállóigék تلفظ رأی
15/09/2013 sajnáljuk [hu] sajnáljuk تلفظ رأی
15/09/2013 Hajdók [hu] Hajdók تلفظ رأی
14/09/2013 Hajdó [hu] Hajdó تلفظ رأی
14/09/2013 Ferihegy [hu] Ferihegy تلفظ رأی
12/09/2013 látogatásnak [hu] látogatásnak تلفظ رأی
14/11/2011 tűzpróba [hu] tűzpróba تلفظ -2 رأی
07/11/2011 alkalmazási [hu] alkalmazási تلفظ رأی
07/11/2011 polgármesteri [hu] polgármesteri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2011 másodlagos [hu] másodlagos تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مجارستان

وب: http://none

findelka تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.130 (90 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 160

رأی ها: 91 رأی

نمایش ها: 40.687


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 807

مکان بر اساس تلفظ ها: 248