کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2015 Irmy Jurkovics [hu] Irmy Jurkovics تلفظ 0 رأی
08/08/2015 bubu [hu] bubu تلفظ 0 رأی
08/08/2015 durranóhigany [hu] durranóhigany تلفظ 0 رأی
08/08/2015 duplikátor [hu] duplikátor تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dézsmabor [hu] dézsmabor تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dédszüle [hu] dédszüle تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dádá [hu] dádá تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsúdó [hu] dzsúdó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsóker [hu] dzsóker تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsiudzsicu [hu] dzsiudzsicu تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszfa [hu] díszfa تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszemelvény [hu] díszemelvény تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszhely [hu] díszhely تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsesszzenekar [hu] dzsesszzenekar تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsesszzene [hu] dzsesszzene تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dögnyúzó [hu] dögnyúzó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dózsepalota [hu] dózsepalota تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszünnepély [hu] díszünnepély تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dísztag [hu] dísztag تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszsírhely [hu] díszsírhely تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszspárga [hu] díszspárga تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dísznő [hu] dísznő تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszműáru [hu] díszműáru تلفظ 0 رأی
08/08/2015 vasúttársaság [hu] vasúttársaság تلفظ 0 رأی
08/08/2015 hidrometeorológiai [hu] hidrometeorológiai تلفظ 0 رأی
08/08/2015 törvényhozó [hu] törvényhozó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 hipercentralizált [hu] hipercentralizált تلفظ 0 رأی
08/08/2015 kilincsel [hu] kilincsel تلفظ 0 رأی
08/08/2015 gabonatermés [hu] gabonatermés تلفظ 0 رأی
08/08/2015 krumplitermés [hu] krumplitermés تلفظ 0 رأی