کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 táncolni [hu] táncolni تلفظ 0 رأی
05/07/2016 turistákat [hu] turistákat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 városokat [hu] városokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 szállodák [hu] szállodák تلفظ 0 رأی
05/07/2016 házakat [hu] házakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 odamenni [hu] odamenni تلفظ 0 رأی
05/07/2016 bírót [hu] bírót تلفظ 0 رأی
05/07/2016 rendezőt [hu] rendezőt تلفظ 0 رأی
05/07/2016 riportert [hu] riportert تلفظ 0 رأی
05/07/2016 talál [hu] talál تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fekete [hu] fekete تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fa [hu] fa تلفظ 0 رأی
05/07/2016 ül [hu] ül تلفظ 0 رأی
05/07/2016 ahol [hu] ahol تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kit [hu] kit تلفظ 0 رأی
05/07/2016 vannak [hu] vannak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kicsik [hu] kicsik تلفظ 0 رأی
05/07/2016 pincérek [hu] pincérek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 festeni [hu] festeni تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fut [hu] fut تلفظ 0 رأی
05/07/2016 menj [hu] menj تلفظ 0 رأی
05/07/2016 halkan [hu] halkan تلفظ 0 رأی
05/07/2016 Francia [hu] Francia تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kérek [hu] kérek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 akarok [hu] akarok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 hány éves? [hu] hány éves? تلفظ 0 رأی
05/07/2016 pályaudvar [hu] pályaudvar تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kicsi [hu] kicsi تلفظ 0 رأی
05/07/2016 piros [hu] piros تلفظ 0 رأی
05/07/2016 elöl [hu] elöl تلفظ 0 رأی