کلمات تلفظ شده توسط fernan در فورو

کاربر: fernan مشترک تلفظ های fernan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/08/2008 Samuel Sánchez [es] Samuel Sánchez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 observación [es] observación تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 decente [es] decente تلفظ رأی
14/08/2008 juicioso [es] juicioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 análisis financiero [es] análisis financiero تلفظ رأی
14/08/2008 proyecto [es] proyecto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 incunable [es] incunable تلفظ رأی
14/08/2008 pequeño [es] pequeño تلفظ رأی
14/08/2008 hambriento [es] hambriento تلفظ رأی
14/08/2008 divertido [es] divertido تلفظ رأی
13/08/2008 Republica Mexicana [es] Republica Mexicana تلفظ رأی
13/08/2008 invisible [es] invisible تلفظ رأی
13/08/2008 resonante [es] resonante تلفظ رأی
13/08/2008 sabroso [es] sabroso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 serio [es] serio تلفظ رأی
13/08/2008 Isaias [es] Isaias تلفظ رأی
13/08/2008 puesta [es] puesta تلفظ رأی
13/08/2008 impar [es] impar تلفظ رأی
13/08/2008 blando [es] blando تلفظ رأی
13/08/2008 bueno [es] bueno تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/08/2008 incompetente [es] incompetente تلفظ رأی
13/08/2008 pintoresco [es] pintoresco تلفظ رأی
01/08/2008 llamativo [es] llamativo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/08/2008 gente [es] gente تلفظ رأی
01/08/2008 lejano [es] lejano تلفظ رأی
01/08/2008 acostumbrados [es] acostumbrados تلفظ رأی
01/08/2008 Moisés [es] Moisés تلفظ رأی
01/08/2008 Cristóbal Colón [es] Cristóbal Colón تلفظ رأی
01/08/2008 quemado [es] quemado تلفظ رأی
01/08/2008 inteligente [es] inteligente تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

fernan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 35 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 56

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 8.469


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.656

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.846