کلمات تلفظ شده توسط famadas در فورو صفحه 10.

کاربر: famadas مشترک تلفظ های famadas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/01/2010 nervos [pt] nervos تلفظ 0 رأی
09/01/2010 esquadrinhando [pt] esquadrinhando تلفظ 0 رأی
09/01/2010 interrompesse [pt] interrompesse تلفظ 0 رأی
09/01/2010 apalpou [pt] apalpou تلفظ 0 رأی
09/01/2010 tratou [pt] tratou تلفظ 0 رأی
09/01/2010 Erasístrato [pt] Erasístrato تلفظ 0 رأی
09/01/2010 pressione [pt] pressione تلفظ 0 رأی
09/01/2010 significamente [pt] significamente تلفظ 0 رأی
09/01/2010 desenhadas [pt] desenhadas تلفظ 0 رأی
09/01/2010 transportaram [pt] transportaram تلفظ 0 رأی
09/01/2010 seleções [pt] seleções تلفظ 0 رأی
09/01/2010 arredondadas [pt] arredondadas تلفظ 0 رأی
09/01/2010 úmeros [pt] úmeros تلفظ 0 رأی
09/01/2010 acariciaram [pt] acariciaram تلفظ 0 رأی
09/01/2010 postadas [pt] postadas تلفظ 0 رأی
09/01/2010 memorizando [pt] memorizando تلفظ 0 رأی
09/01/2010 distinguiram [pt] distinguiram تلفظ 0 رأی
09/01/2010 distraída [pt] distraída تلفظ 0 رأی
09/01/2010 pronunciava [pt] pronunciava تلفظ 0 رأی
09/01/2010 secundaristas [pt] secundaristas تلفظ 0 رأی
09/01/2010 travavam [pt] travavam تلفظ 0 رأی
09/01/2010 vesica [pt] vesica تلفظ 0 رأی
09/01/2010 imperceptível [pt] imperceptível تلفظ 0 رأی
09/01/2010 explicará [pt] explicará تلفظ 0 رأی
09/01/2010 inundasse [pt] inundasse تلفظ 0 رأی
08/01/2010 Aryana [pt] Aryana تلفظ 0 رأی
08/01/2010 Aléssia [pt] Aléssia تلفظ 0 رأی
08/01/2010 Alberico [pt] Alberico تلفظ 0 رأی
08/01/2010 Abdala [pt] Abdala تلفظ 0 رأی
08/01/2010 Alzira [pt] Alzira تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Age 77, brasiliam man

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

وب: http://obesidadejamais.blogspot.com/

famadas تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 8.762 (290 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 85

رأی ها: 308 رأی

نمایش ها: 78.373


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.249

مکان بر اساس تلفظ ها: 37