کلمات تلفظ شده توسط falconfling در فورو صفحه 9.

کاربر: falconfling ويراستار فوروو مشترک تلفظ های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/03/2009 prevalence [en] prevalence تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 mediation [en] mediation تلفظ رأی
12/03/2009 mediate [en] mediate تلفظ رأی
11/03/2009 steel [en] steel تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 steal [en] steal تلفظ 2 رأی
11/03/2009 roar [en] roar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 resort [en] resort تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 forge [en] forge تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 forgery [en] forgery تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 cheapskate [en] cheapskate تلفظ رأی
11/03/2009 tightwad [en] tightwad تلفظ رأی
11/03/2009 frugality [en] frugality تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 heroic [en] heroic تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 recognising [en] recognising تلفظ رأی
11/03/2009 recognise [en] recognise تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 recognize [en] recognize تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 authorities [en] authorities تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 humiliation [en] humiliation تلفظ 1 رأی
11/03/2009 McCullough [en] McCullough تلفظ رأی
11/03/2009 amicably [en] amicably تلفظ رأی
11/03/2009 plumeria [en] plumeria تلفظ رأی
11/03/2009 discretion [en] discretion تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 stealthily [en] stealthily تلفظ رأی
11/03/2009 inadvertently [en] inadvertently تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 thrilled [en] thrilled تلفظ رأی
11/03/2009 outpace [en] outpace تلفظ رأی
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) تلفظ رأی
11/03/2009 plea [en] plea تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barley [en] barley تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barely [en] barely تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.277 (1.014 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.447

رأی ها: 1.308 رأی

نمایش ها: 178.885


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 104

مکان بر اساس تلفظ ها: 101