کلماتی که falconfling در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: falconfling مشترک تلفظ‌های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/03/2009 steal [en] steal تلفظ 3 رأی
11/03/2009 roar [en] roar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 resort [en] resort تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 forge [en] forge تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 forgery [en] forgery تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 cheapskate [en] cheapskate تلفظ 0 رأی
11/03/2009 tightwad [en] tightwad تلفظ 0 رأی
11/03/2009 frugality [en] frugality تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 heroic [en] heroic تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 recognising [en] recognising تلفظ 0 رأی
11/03/2009 recognise [en] recognise تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 recognize [en] recognize تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 authorities [en] authorities تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 humiliation [en] humiliation تلفظ 2 رأی
11/03/2009 McCullough [en] McCullough تلفظ 0 رأی
11/03/2009 amicably [en] amicably تلفظ 0 رأی
11/03/2009 plumeria [en] plumeria تلفظ 0 رأی
11/03/2009 discretion [en] discretion تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 stealthily [en] stealthily تلفظ 0 رأی
11/03/2009 inadvertently [en] inadvertently تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 thrilled [en] thrilled تلفظ 0 رأی
11/03/2009 outpace [en] outpace تلفظ 0 رأی
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) تلفظ 0 رأی
11/03/2009 plea [en] plea تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barley [en] barley تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 barely [en] barely تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 adventure [en] adventure تلفظ 2 رأی
11/03/2009 riveting [en] riveting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2009 Actinomyces [en] Actinomyces تلفظ 1 رأی
11/03/2009 lingerie [en] lingerie تلفظ -2 رأی

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.253 (1.185 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.409

رأی‌ها: 1.552 رأی

نمایش‌ها: 198.954


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 109

مکان بر اساس تلفظ ها: 107