کلماتی که falconfling در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: falconfling مشترک تلفظ‌های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/03/2009 Nonie [en] Nonie تلفظ 0 رأی
15/03/2009 signet [en] signet تلفظ 0 رأی
15/03/2009 sporophyte [en] sporophyte تلفظ 0 رأی
15/03/2009 templar [en] templar تلفظ 0 رأی
15/03/2009 peregrination [en] peregrination تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 reservoir [en] reservoir تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 cargo [en] cargo تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 Def Leppard [en] Def Leppard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 tamale [en] tamale تلفظ 0 رأی
14/03/2009 sexually [en] sexually تلفظ 0 رأی
14/03/2009 gumbo [en] gumbo تلفظ 0 رأی
14/03/2009 harmony [en] harmony تلفظ 0 رأی
14/03/2009 hominy [en] hominy تلفظ 0 رأی
14/03/2009 grits [en] grits تلفظ 0 رأی
14/03/2009 mahi mahi [en] mahi mahi تلفظ 0 رأی
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Margarita [en] Margarita تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cornbread [en] cornbread تلفظ 0 رأی
14/03/2009 po' boy [en] po' boy تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cracklings [en] cracklings تلفظ 0 رأی
14/03/2009 enchilada [en] enchilada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2009 chili [en] chili تلفظ 1 رأی
13/03/2009 norther [en] norther تلفظ 0 رأی
13/03/2009 wander [en] wander تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 treacly [en] treacly تلفظ 0 رأی
13/03/2009 bin [en] bin تلفظ 1 رأی
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen تلفظ 0 رأی
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitically [en] parasitically تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.253 (1.179 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.408

رأی‌ها: 1.544 رأی

نمایش‌ها: 198.361


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 110

مکان بر اساس تلفظ ها: 108