کلمات تلفظ شده توسط falconfling در فورو صفحه 6.

کاربر: falconfling ويراستار فوروو مشترک تلفظ های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/03/2009 oppidan [en] oppidan تلفظ رأی
15/03/2009 whooping [en] whooping تلفظ -1 رأی
15/03/2009 Aeneas [en] Aeneas تلفظ رأی
15/03/2009 Nonie [en] Nonie تلفظ رأی
15/03/2009 signet [en] signet تلفظ رأی
15/03/2009 sporophyte [en] sporophyte تلفظ رأی
15/03/2009 templar [en] templar تلفظ رأی
15/03/2009 peregrination [en] peregrination تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 reservoir [en] reservoir تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 cargo [en] cargo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 Def Leppard [en] Def Leppard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/03/2009 tamale [en] tamale تلفظ 0 رأی
14/03/2009 sexually [en] sexually تلفظ رأی
14/03/2009 gumbo [en] gumbo تلفظ 0 رأی
14/03/2009 harmony [en] harmony تلفظ رأی
14/03/2009 hominy [en] hominy تلفظ رأی
14/03/2009 grits [en] grits تلفظ رأی
14/03/2009 mahi mahi [en] mahi mahi تلفظ رأی
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk تلفظ رأی
14/03/2009 Margarita [en] Margarita تلفظ رأی
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak تلفظ رأی
14/03/2009 cornbread [en] cornbread تلفظ رأی
14/03/2009 po' boy [en] po' boy تلفظ رأی
14/03/2009 cracklings [en] cracklings تلفظ رأی
14/03/2009 enchilada [en] enchilada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/03/2009 chili [en] chili تلفظ 1 رأی
13/03/2009 tortilla [en] tortilla تلفظ 0 رأی
13/03/2009 norther [en] norther تلفظ رأی
13/03/2009 wander [en] wander تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 treacly [en] treacly تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.277 (1.015 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.447

رأی ها: 1.309 رأی

نمایش ها: 179.028


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 104

مکان بر اساس تلفظ ها: 101