کلماتی که falconfling در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: falconfling مشترک تلفظ‌های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/03/2009 mahi mahi [en] mahi mahi تلفظ 0 رأی
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Margarita [en] Margarita تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cornbread [en] cornbread تلفظ 0 رأی
14/03/2009 po' boy [en] po' boy تلفظ 0 رأی
14/03/2009 cracklings [en] cracklings تلفظ -1 رأی
14/03/2009 chili [en] chili تلفظ 1 رأی
13/03/2009 norther [en] norther تلفظ 0 رأی
13/03/2009 wander [en] wander تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 treacly [en] treacly تلفظ 0 رأی
13/03/2009 bin [en] bin تلفظ 1 رأی
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen تلفظ 0 رأی
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitically [en] parasitically تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitical [en] parasitical تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasitic [en] parasitic تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parasite [en] parasite تلفظ 0 رأی
12/03/2009 chlorenchyma [en] chlorenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 sclerenchyma [en] sclerenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 collenchyma [en] collenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 parenchyma [en] parenchyma تلفظ 0 رأی
12/03/2009 Beer [en] Beer تلفظ 3 رأی
12/03/2009 spearhead [en] spearhead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 incisive [en] incisive تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 screws [en] screws تلفظ 0 رأی
12/03/2009 inhibition [en] inhibition تلفظ 0 رأی
12/03/2009 exhibition [en] exhibition تلفظ 4 رأی
12/03/2009 exhibit [en] exhibit تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
12/03/2009 Quoit [en] Quoit تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.175 (1.267 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.411

رأی‌ها: 1.684 رأی

نمایش‌ها: 243.174


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 123

مکان بر اساس تلفظ ها: 128