کلمات تلفظ شده توسط falconfling در فورو

کاربر: falconfling ويراستار فوروو مشترک تلفظ های falconfling شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/09/2010 Refugio [en] Refugio تلفظ 0 رأی
08/06/2009 Schwertner [en] Schwertner تلفظ 0 رأی
08/06/2009 Hochheim [en] Hochheim تلفظ 0 رأی
08/06/2009 Pass Christian [en] Pass Christian تلفظ 0 رأی
08/06/2009 Gaston [en] Gaston تلفظ 0 رأی
08/06/2009 D'Lo [en] D'Lo تلفظ 0 رأی
05/06/2009 New Sweden [en] New Sweden تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] Bedford-Stuyvesant تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Fredericksburg [en] Fredericksburg تلفظ 0 رأی
05/06/2009 Vienna [en] Vienna تلفظ 1 رأی
05/06/2009 Belmont [en] Belmont تلفظ 0 رأی
21/05/2009 Llano [en] Llano تلفظ -3 رأی
21/05/2009 Cuero [en] Cuero تلفظ 1 رأی
20/05/2009 San Marcos [en] San Marcos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/05/2009 Palacios [en] Palacios تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/05/2009 Weimar [en] Weimar تلفظ 1 رأی
20/05/2009 San Jacinto [en] San Jacinto تلفظ 0 رأی
20/05/2009 Denali [en] Denali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2009 San Antonio [en] San Antonio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2009 John Napier [en] John Napier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2009 Chile [en] Chile تلفظ 3 رأی
18/05/2009 Istanbul [en] Istanbul تلفظ -1 رأی
16/05/2009 southern fried chicken [en] southern fried chicken تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
15/05/2009 Zaire [en] Zaire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2009 Juan [en] Juan تلفظ 1 رأی
25/04/2009 Moët [en] Moët تلفظ 0 رأی
22/04/2009 tack [en] tack تلفظ 0 رأی
22/04/2009 skerrick [en] skerrick تلفظ 0 رأی
07/04/2009 Yellowstone [en] Yellowstone تلفظ 0 رأی
06/04/2009 Kotte [en] Kotte تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

learning French slowly....what a beautiful language !

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

falconfling تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.277 (1.014 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.454

رأی ها: 1.312 رأی

نمایش ها: 180.098


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 105

مکان بر اساس تلفظ ها: 101