کلمات تلفظ شده توسط failer در فورو

کاربر: failer مشترک تلفظ های failer شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/02/2014 компот [ru] компот تلفظ رأی
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников تلفظ رأی
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович تلفظ رأی
24/02/2014 гол [ru] гол تلفظ رأی
24/02/2014 слово [ru] слово تلفظ رأی
24/02/2014 продать [ru] продать تلفظ رأی
24/02/2014 математика [ru] математика تلفظ رأی
24/02/2014 предать [ru] предать تلفظ رأی
24/02/2014 рис [ru] рис تلفظ رأی
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь تلفظ رأی
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия تلفظ رأی
24/02/2014 предавать [ru] предавать تلفظ رأی
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся تلفظ رأی
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила تلفظ رأی
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным تلفظ رأی
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора تلفظ رأی
18/02/2014 ещё разик [ru] ещё разик تلفظ رأی
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй تلفظ رأی
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор تلفظ رأی
18/02/2014 цветное телевидение [ru] цветное телевидение تلفظ رأی
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть تلفظ رأی
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер تلفظ رأی
18/02/2014 цветной телевизор [ru] цветной телевизор تلفظ رأی
18/02/2014 роутер [ru] роутер تلفظ رأی
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания تلفظ رأی
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин تلفظ رأی
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки تلفظ رأی
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор تلفظ رأی
16/02/2014 влажная [ru] влажная تلفظ رأی
16/02/2014 влажное [ru] влажное تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

programmer, diver, acrobat...:)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

failer تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.499 (63 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 25

رأی ها: 65 رأی

نمایش ها: 22.262


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.882

مکان بر اساس تلفظ ها: 186