کلماتی که failer در فوروو تلفظ کرده

کاربر: failer مشترک تلفظ‌های failer شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/02/2014 компот [ru] компот تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович تلفظ 0 رأی
24/02/2014 гол [ru] гол تلفظ 0 رأی
24/02/2014 слово [ru] слово تلفظ 0 رأی
24/02/2014 продать [ru] продать تلفظ 1 رأی
24/02/2014 математика [ru] математика تلفظ 0 رأی
24/02/2014 предать [ru] предать تلفظ 0 رأی
24/02/2014 рис [ru] рис تلفظ -1 رأی
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь تلفظ 0 رأی
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия تلفظ 0 رأی
24/02/2014 предавать [ru] предавать تلفظ 0 رأی
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся تلفظ 0 رأی
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила تلفظ 0 رأی
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным تلفظ 0 رأی
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора تلفظ 0 رأی
18/02/2014 ещё разик [ru] ещё разик تلفظ 0 رأی
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй تلفظ 0 رأی
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор تلفظ 0 رأی
18/02/2014 цветное телевидение [ru] цветное телевидение تلفظ 0 رأی
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть تلفظ 0 رأی
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер تلفظ 0 رأی
18/02/2014 цветной телевизор [ru] цветной телевизор تلفظ 0 رأی
18/02/2014 роутер [ru] роутер تلفظ 0 رأی
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания تلفظ 0 رأی
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин تلفظ 0 رأی
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки تلفظ 0 رأی
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор تلفظ 0 رأی
16/02/2014 влажная [ru] влажная تلفظ 0 رأی
16/02/2014 влажное [ru] влажное تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

programmer, diver, acrobat...:)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

failer تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.497 (83 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی‌ها: 88 رأی

نمایش‌ها: 33.871


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.437

مکان بر اساس تلفظ ها: 235