کلمات تلفظ شده توسط ergun در فورو

کاربر: ergun مشترک تلفظ های ergun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/05/2012 naysayers [en] naysayers تلفظ رأی
25/05/2012 boyish [en] boyish تلفظ رأی
24/05/2012 stenographer [en] stenographer تلفظ رأی
23/05/2012 disciple [en] disciple تلفظ رأی
23/05/2012 follower [en] follower تلفظ رأی
23/05/2012 racialist [en] racialist تلفظ رأی
23/05/2012 novella [en] novella تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2012 Don Quixote [en] Don Quixote تلفظ -2 رأی
23/05/2012 soothsayer [en] soothsayer تلفظ رأی
23/05/2012 Modus Operandi [en] Modus Operandi تلفظ رأی
23/05/2012 hegemony [en] hegemony تلفظ رأی
23/05/2012 modus vivendi [en] modus vivendi تلفظ رأی
23/05/2012 Voivode [en] Voivode تلفظ رأی
23/05/2012 malaise [en] malaise تلفظ 1 رأی
23/05/2012 bedridden [en] bedridden تلفظ رأی
22/05/2012 scenically [en] scenically تلفظ رأی
22/05/2012 luxury [en] luxury تلفظ رأی
22/05/2012 luxurious [en] luxurious تلفظ رأی
22/05/2012 courageous [en] courageous تلفظ رأی
22/05/2012 simultaneousness [en] simultaneousness تلفظ رأی
22/05/2012 simultaneity [en] simultaneity تلفظ رأی
22/05/2012 image [en] image تلفظ 1 رأی
22/05/2012 pass out [en] pass out تلفظ رأی
22/05/2012 faster [en] faster تلفظ رأی
22/05/2012 diaspora [en] diaspora تلفظ رأی
22/05/2012 signalize [en] signalize تلفظ رأی
22/05/2012 pick out [en] pick out تلفظ -1 رأی
22/05/2012 justice [en] justice تلفظ رأی
22/05/2012 narratology [en] narratology تلفظ رأی
22/05/2012 gynaecologist [en] gynaecologist تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

an English language professor at a private university
bilingual speaker

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوقلمون

ergun تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 30 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 4.376


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.334

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.454