کلمات تلفظ شده توسط eralakiy در فورو

کاربر: eralakiy مشترک تلفظ های eralakiy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/12/2010 swampy [en] swampy تلفظ رأی
26/12/2010 creditable [en] creditable تلفظ رأی
26/12/2010 untainted [en] untainted تلفظ رأی
19/12/2010 plumpness [en] plumpness تلفظ رأی
19/12/2010 hawkishness [en] hawkishness تلفظ رأی
19/12/2010 dumbness [en] dumbness تلفظ رأی
19/12/2010 doziness [en] doziness تلفظ رأی
19/12/2010 sloppiness [en] sloppiness تلفظ رأی
19/12/2010 sluggishness [en] sluggishness تلفظ رأی
19/12/2010 clerical [en] clerical تلفظ 1 رأی
19/12/2010 activeness [en] activeness تلفظ رأی
19/12/2010 awfulness [en] awfulness تلفظ رأی
19/12/2010 sleeplessness [en] sleeplessness تلفظ رأی
19/12/2010 sleekness [en] sleekness تلفظ رأی
19/12/2010 prematureness [en] prematureness تلفظ رأی
19/12/2010 preposterousness [en] preposterousness تلفظ رأی
19/12/2010 potableness [en] potableness تلفظ رأی
19/12/2010 apple cider [en] apple cider تلفظ رأی
19/12/2010 edibleness [en] edibleness تلفظ رأی
19/12/2010 regretfulness [en] regretfulness تلفظ رأی
19/12/2010 acuteness [en] acuteness تلفظ رأی
19/12/2010 joyousness [en] joyousness تلفظ رأی
19/12/2010 adventurousness [en] adventurousness تلفظ رأی
19/12/2010 jerkiness [en] jerkiness تلفظ رأی
19/12/2010 intricateness [en] intricateness تلفظ رأی
19/12/2010 unobtrusiveness [en] unobtrusiveness تلفظ رأی
19/12/2010 lankiness [en] lankiness تلفظ رأی
19/12/2010 protrusiveness [en] protrusiveness تلفظ رأی
19/12/2010 jaggedness [en] jaggedness تلفظ رأی
19/12/2010 usableness [en] usableness تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

eralakiy تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 120 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 10.992


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 31.673

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.773