کلماتی که emma0728 در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: emma0728 مشترک تلفظ‌های emma0728 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/04/2009 orange [en] orange تلفظ 1 رأی
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 Labradoodle [en] Labradoodle تلفظ 0 رأی
13/04/2009 Persephone [en] Persephone تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

emma0728 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 34 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20

رأی‌ها: 21 رأی

نمایش‌ها: 16.931


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.036

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.147