کلمات تلفظ شده توسط emma0728 در فورو صفحه 2.

کاربر: emma0728 مشترک تلفظ های emma0728 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/04/2009 Forvo [en] Forvo تلفظ 0 رأی
13/04/2009 orange [en] orange تلفظ 1 رأی
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/04/2009 happiness [en] happiness تلفظ 0 رأی
13/04/2009 Labradoodle [en] Labradoodle تلفظ 0 رأی
13/04/2009 Persephone [en] Persephone تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

emma0728 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 36 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 20

رأی ها: 14 رأی

نمایش ها: 10.622


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.343

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.736