کلمات تلفظ شده توسط emacs در فورو

کاربر: emacs ويراستار فوروو مشترک تلفظ های emacs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] băutură alcoolică تلفظ رأی
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] Rapid Bucureşti تلفظ رأی
05/04/2009 strungă [ro] strungă تلفظ رأی
05/04/2009 școală [ro] școală تلفظ رأی
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] Silviu Alin Tisea تلفظ رأی
28/01/2009 Tisea [ro] Tisea تلفظ رأی
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] Enrike Bejerano تلفظ رأی
16/01/2009 lacry [ro] lacry تلفظ رأی
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] Joseph Schmidt تلفظ رأی
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] Hedda Sterne تلفظ رأی
16/01/2009 ciroan [ro] ciroan تلفظ رأی
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] Taraf de Haïdouks تلفظ رأی
16/01/2009 conchiglie [ro] conchiglie تلفظ رأی
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] Olga Lengyel تلفظ رأی
16/01/2009 Marcel Jank [ro] Marcel Jank تلفظ رأی
16/01/2009 Akhilleus [ro] Akhilleus تلفظ رأی
16/01/2009 Corduneanu [ro] Corduneanu تلفظ رأی
16/01/2009 Barbalat [ro] Barbalat تلفظ رأی
16/01/2009 Adamclisi [ro] Adamclisi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2009 Dragoslavele [ro] Dragoslavele تلفظ رأی
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] Hermann Julius Oberth تلفظ رأی
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] Benjamín Mendelsohn تلفظ رأی
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] Elisabeth Axmann تلفظ رأی
16/01/2009 Vlad Draculea [ro] Vlad Draculea تلفظ رأی
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] Miodrag Belodedici تلفظ رأی
16/01/2009 Joana Benedek [ro] Joana Benedek تلفظ رأی
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] Claudiu Keserü تلفظ رأی
16/01/2009 László Bölöni [ro] László Bölöni تلفظ 0 رأی
16/01/2009 Dorin Mateut [ro] Dorin Mateut تلفظ رأی
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] Nicolae Mitea تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

emacs تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 338 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 19.291


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.427

مکان بر اساس تلفظ ها: 719