کلماتی که egosumquisum در فوروو تلفظ کرده

کاربر: egosumquisum مشترک تلفظ‌های egosumquisum شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/12/2010 URSS [es] URSS تلفظ 0 رأی
05/12/2010 Bárbara Mori Ochoa [es] Bárbara Mori Ochoa تلفظ 0 رأی
05/12/2010 rapear [es] rapear تلفظ 0 رأی
01/12/2010 parangaricutirimícuaro [es] parangaricutirimícuaro تلفظ 2 رأی
01/12/2010 sintagma [es] sintagma تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Audentes Fortuna Iuvat [la] Audentes Fortuna Iuvat تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Lauroque [la] Lauroque تلفظ 0 رأی
01/12/2010 cabrito [es] cabrito تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Monterrey [es] Monterrey تلفظ 0 رأی
01/12/2010 quingentésimo [es] quingentésimo تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Feliz navidad [es] Feliz navidad تلفظ 0 رأی
01/12/2010 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 huasteca [es] huasteca تلفظ 0 رأی
01/12/2010 jódete [es] jódete تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Larissa Riquelme [es] Larissa Riquelme تلفظ 0 رأی
01/12/2010 Tepic [es] Tepic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/12/2010 Miguel Hidalgo y Costilla [es] Miguel Hidalgo y Costilla تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Mi nombre es Víctor Miguel, soy licenciado en letras españolas y actualmente curso el Doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Me encanta la literatura, especialmente la poesía áurea; amo las lenguas española, italiana y latina, y tengo muchos deseos de impartir clases de esta última algún día. Vivo con mi mujer, a quien amo con locura, y mi hijastro en un modesto pero confortable piso compartido. Me da mucho gusto ser parte de esta comunidad dedicada a la difusión de la lengua.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

egosumquisum تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 17 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 8.885


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 22.611

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.304