کلمات تلفظ شده توسط edyscape در فورو

کاربر: edyscape مشترک تلفظ های edyscape شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/12/2012 chloor [vls] chloor تلفظ رأی
19/12/2012 goud [vls] goud تلفظ رأی
19/12/2012 water [vls] water تلفظ رأی
19/12/2012 neon [vls] neon تلفظ رأی
19/12/2012 lood [vls] lood تلفظ رأی
19/12/2012 kwik [vls] kwik تلفظ رأی
19/12/2012 cultuur [vls] cultuur تلفظ رأی
19/12/2012 helium [vls] helium تلفظ رأی
19/12/2012 fosfor [vls] fosfor تلفظ رأی
19/12/2012 betekend [vls] betekend تلفظ رأی
19/12/2012 Jood [vls] Jood تلفظ رأی
19/12/2012 Italië [vls] Italië تلفظ رأی
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] Groot-Bijgaarden تلفظ رأی
30/09/2012 Donald Muylle [vls] Donald Muylle تلفظ رأی
30/09/2012 miles [la] miles تلفظ رأی
30/09/2012 sex [la] sex تلفظ رأی
30/09/2012 via [la] via تلفظ رأی
30/09/2012 Diederick [vls] Diederick تلفظ رأی
30/09/2012 pinda [vls] pinda تلفظ رأی
30/09/2012 Van Rompuy [vls] Van Rompuy تلفظ رأی
30/09/2012 007 [vls] 007 تلفظ رأی
30/09/2012 geluidsopname [vls] geluidsopname تلفظ -1 رأی
30/09/2012 Leentje [vls] Leentje تلفظ رأی
30/09/2012 sport [vls] sport تلفظ رأی
30/09/2012 servus [la] servus تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

edyscape تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 25

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.984


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.501

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.236