کلماتی که edinho در فوروو تلفظ کرده

کاربر: edinho مشترک تلفظ‌های edinho شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/12/2011 Des Moines [en] Des Moines تلفظ 0 رأی
09/04/2008 shanties [en] shanties تلفظ 1 رأی
09/04/2008 fistula [en] fistula تلفظ 0 رأی
09/04/2008 queef [en] queef تلفظ 1 رأی
09/04/2008 prolapse [en] prolapse تلفظ 0 رأی
09/04/2008 alias [en] alias تلفظ -1 رأی
09/04/2008 boomer [en] boomer تلفظ 0 رأی
09/04/2008 hyrule [en] hyrule تلفظ 0 رأی
09/04/2008 JFK [en] JFK تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Crysis [en] Crysis تلفظ 0 رأی
09/04/2008 John F. Kennedy [en] John F. Kennedy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 awesome [en] awesome تلفظ 7 رأی
09/04/2008 Aphex Twin [en] Aphex Twin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 office [en] office تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Excel [en] Excel تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Windows Vista [en] Windows Vista تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Tokio Hotel [en] Tokio Hotel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Black Sabbath [en] Black Sabbath تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Windows XP [en] Windows XP تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Windows ME [en] Windows ME تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Windows 98 [en] Windows 98 تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Kim Possible [en] Kim Possible تلفظ 0 رأی
09/04/2008 FTP [en] FTP تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 The Fantastic Four [en] The Fantastic Four تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 revved [en] revved تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Patriot Act [en] Patriot Act تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 flour [en] flour تلفظ 0 رأی
09/04/2008 politics [en] politics تلفظ 1 رأی
09/04/2008 Conspiracy [en] Conspiracy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 politician [en] politician تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

edinho تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 66 (23 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 38 رأی

نمایش‌ها: 20.202


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.621