کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/01/2016 doublet [en] doublet تلفظ 0 رأی
07/01/2016 pneumatosis [en] pneumatosis تلفظ 0 رأی
07/01/2016 Ey up [en] Ey up تلفظ 0 رأی
07/01/2016 leading article [en] leading article تلفظ 2 رأی
07/01/2016 Alternative Investment Market [en] Alternative Investment Market تلفظ 0 رأی
07/01/2016 viceroyalty [en] viceroyalty تلفظ 0 رأی
07/01/2016 Mappin & Webb [en] Mappin & Webb تلفظ 0 رأی
07/01/2016 bay window [en] bay window تلفظ 1 رأی
07/01/2016 Penhaligon's [en] Penhaligon's تلفظ 0 رأی
07/01/2016 Hidcote Manor Garden [en] Hidcote Manor Garden تلفظ 0 رأی
07/01/2016 bow window [en] bow window تلفظ 1 رأی
07/01/2016 frogspawn [en] frogspawn تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Millennium Bridge [en] Millennium Bridge تلفظ 0 رأی
05/01/2016 more power to your elbow [en] more power to your elbow تلفظ 0 رأی
05/01/2016 anamnesis [en] anamnesis تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Ken Saro-Wiwa [en] Ken Saro-Wiwa تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Nidd [en] Nidd تلفظ 0 رأی
05/01/2016 magret of duck [en] magret of duck تلفظ 1 رأی
05/01/2016 lie doggo [en] lie doggo تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Boleskine House [en] Boleskine House تلفظ 1 رأی
05/01/2016 Reynard [en] Reynard تلفظ 0 رأی
05/01/2016 hysteretic [en] hysteretic تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Royal Victoria Dock Bridge [en] Royal Victoria Dock Bridge تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Tim Henman [en] Tim Henman تلفظ 0 رأی
05/01/2016 Cipram [en] Cipram تلفظ 0 رأی
05/01/2016 French Riviera [en] French Riviera تلفظ 1 رأی
05/01/2016 media baron [en] media baron تلفظ 1 رأی
05/01/2016 plenipotentiary [en] plenipotentiary تلفظ 0 رأی
17/12/2015 Samarra [en] Samarra تلفظ 0 رأی
17/12/2015 annexure [en] annexure تلفظ 0 رأی