کلمات تلفظ شده توسط domas در فورو

کاربر: domas مشترک تلفظ های domas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame تلفظ رأی
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) تلفظ رأی
28/11/2008 tikrai [lt] tikrai تلفظ رأی
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) تلفظ رأی
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis تلفظ رأی
28/11/2008 seras [lt] seras تلفظ رأی
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) تلفظ رأی
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį تلفظ رأی
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) تلفظ رأی
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) تلفظ رأی
28/11/2008 pirmąjį [lt] pirmąjį تلفظ رأی
28/11/2008 savo [lt] savo تلفظ رأی
28/11/2008 koncertą [lt] koncertą تلفظ رأی
28/11/2008 informuoja [lt] informuoja تلفظ رأی
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams تلفظ رأی
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems تلفظ رأی
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) تلفظ رأی
28/11/2008 dainininkas [lt] dainininkas تلفظ رأی
28/11/2008 atveža [lt] atveža تلفظ رأی
28/11/2008 meilės (ir Meilės) [lt] meilės (ir Meilės) تلفظ رأی
28/11/2008 Jarkono (lt.) [lt] Jarkono (lt.) تلفظ رأی
28/11/2008 stadione [lt] stadione تلفظ رأی
28/11/2008 rengia [lt] rengia تلفظ رأی
28/11/2008 repeticiją [lt] repeticiją تلفظ رأی
28/11/2008 manoma [lt] manoma تلفظ رأی
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) تلفظ رأی
28/11/2008 ragino [lt] ragino تلفظ رأی
28/11/2008 metais [lt] metais تلفظ رأی
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2008 koncertuoti [lt] koncertuoti تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لیتوانی

domas تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 83 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 11.068


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.469