کلماتی که domas در فوروو تلفظ کرده

کاربر: domas مشترک تلفظ‌های domas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame تلفظ 0 رأی
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 tikrai [lt] tikrai تلفظ 0 رأی
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis تلفظ 0 رأی
28/11/2008 seras [lt] seras تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 1-jį (pirmąjį) [lt] 1-jį (pirmąjį) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 savo (lt.) [lt] savo (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 koncertą [lt] koncertą تلفظ 0 رأی
28/11/2008 informuoja [lt] informuoja تلفظ 0 رأی
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams تلفظ 0 رأی
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dainininkas [lt] dainininkas تلفظ 0 رأی
28/11/2008 atveža [lt] atveža تلفظ 0 رأی
28/11/2008 meilės (ir Meilės) [lt] meilės (ir Meilės) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 Jarkono (lt.) [lt] Jarkono (lt.) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 stadione [lt] stadione تلفظ 0 رأی
28/11/2008 rengia [lt] rengia تلفظ 0 رأی
28/11/2008 repeticiją [lt] repeticiją تلفظ 0 رأی
28/11/2008 manoma [lt] manoma تلفظ 0 رأی
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) تلفظ 0 رأی
28/11/2008 ragino [lt] ragino تلفظ 0 رأی
28/11/2008 metais [lt] metais تلفظ 0 رأی
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/11/2008 koncertuoti [lt] koncertuoti تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لیتوانی

domas تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 83 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 15.643


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.989