کلمات تلفظ شده توسط dionifer در فورو صفحه 8.

کاربر: dionifer ويراستار فوروو مشترک تلفظ های dionifer شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/01/2009 almorávide [pt] almorávide تلفظ رأی
15/01/2009 almorreimal [pt] almorreimal تلفظ رأی
15/01/2009 almogavaria [pt] almogavaria تلفظ رأی
15/01/2009 almorreima [pt] almorreima تلفظ رأی
15/01/2009 Almom [pt] Almom تلفظ رأی
15/01/2009 costureiras [pt] costureiras تلفظ رأی
15/01/2009 almolatânida [pt] almolatânida تلفظ رأی
15/01/2009 almolina [pt] almolina تلفظ رأی
15/01/2009 almojatre [pt] almojatre تلفظ رأی
15/01/2009 almogávar [pt] almogávar تلفظ رأی
15/01/2009 almoinha [pt] almoinha تلفظ رأی
15/01/2009 almogavre [pt] almogavre تلفظ رأی
15/01/2009 almogaure [pt] almogaure تلفظ رأی
15/01/2009 almogárave [pt] almogárave تلفظ رأی
15/01/2009 almodovarense [pt] almodovarense تلفظ رأی
15/01/2009 Almortão [pt] Almortão تلفظ رأی
15/01/2009 almogama [pt] almogama تلفظ رأی
15/01/2009 almofia [pt] almofia تلفظ رأی
15/01/2009 almofreixar [pt] almofreixar تلفظ رأی
15/01/2009 almofate [pt] almofate تلفظ رأی
15/01/2009 almofália [pt] almofália تلفظ رأی
15/01/2009 almofala [pt] almofala تلفظ رأی
15/01/2009 almofadense [pt] almofadense تلفظ رأی
15/01/2009 almocreveria [pt] almocreveria تلفظ رأی
15/01/2009 almofaçar [pt] almofaçar تلفظ رأی
15/01/2009 almofadar [pt] almofadar تلفظ رأی
15/01/2009 almofacilha [pt] almofacilha تلفظ رأی
15/01/2009 almofaçadura [pt] almofaçadura تلفظ رأی
15/01/2009 almocense [pt] almocense تلفظ رأی
15/01/2009 almocave [pt] almocave تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

dionifer تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.306 (91 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5.187

رأی ها: 108 رأی

نمایش ها: 83.907


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 70

مکان بر اساس تلفظ ها: 99