کلمات تلفظ شده توسط diegoami در فورو

کاربر: diegoami مشترک تلفظ های diegoami شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/08/2013 svarmi [eo] svarmi تلفظ رأی
15/08/2013 malpleneco [eo] malpleneco تلفظ رأی
15/08/2013 malplenigi [eo] malplenigi تلفظ رأی
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] Francesco Mocchi تلفظ رأی
10/11/2012 arrosti [it] arrosti تلفظ رأی
21/10/2012 balenĉasado [eo] balenĉasado تلفظ رأی
21/10/2012 astato [eo] astato تلفظ رأی
21/10/2012 bandaĝo [eo] bandaĝo تلفظ رأی
21/10/2012 banko [eo] banko تلفظ رأی
21/10/2012 schiarisce [it] schiarisce تلفظ رأی
21/10/2012 blanko [eo] blanko تلفظ رأی
21/10/2012 bajoneto [eo] bajoneto تلفظ رأی
21/10/2012 astateno [eo] astateno تلفظ رأی
21/10/2012 Il Divino [it] Il Divino تلفظ رأی
21/10/2012 autografo [it] autografo تلفظ رأی
14/10/2012 indicibilmente [it] indicibilmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 inefficacemente [it] inefficacemente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 morigeratezza [it] morigeratezza تلفظ رأی
14/10/2012 stancamente [it] stancamente تلفظ رأی
14/10/2012 inderogabilmente [it] inderogabilmente تلفظ رأی
14/10/2012 indescrivibilmente [it] indescrivibilmente تلفظ رأی
14/10/2012 fiaccamente [it] fiaccamente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 ridicolamente [it] ridicolamente تلفظ رأی
14/10/2012 immancabilmente [it] immancabilmente تلفظ رأی
06/10/2012 lernas [eo] lernas تلفظ رأی
06/10/2012 manĝas [eo] manĝas تلفظ رأی
06/10/2012 biologo [eo] biologo تلفظ رأی
06/10/2012 lecionoj [eo] lecionoj تلفظ رأی
06/10/2012 markoj [eo] markoj تلفظ رأی
06/10/2012 leteroj [eo] leteroj تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

diegoami تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 93 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 23

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 4.185


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.041

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.229