کلمات تلفظ شده توسط deaconproject در فورو

کاربر: deaconproject مشترک تلفظ های deaconproject شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/04/2009 abandonista [es] abandonista تلفظ رأی
10/04/2009 abaniquería [es] abaniquería تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2009 abanto [es] abanto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/04/2009 abarcadora [es] abarcadora تلفظ رأی
10/04/2009 abaritonada [es] abaritonada تلفظ رأی
10/04/2009 abaritonado [es] abaritonado تلفظ رأی
10/04/2009 abestiado [es] abestiado تلفظ رأی
10/04/2009 abietácea [es] abietácea تلفظ رأی
10/04/2009 abigarradamente [es] abigarradamente تلفظ رأی
10/04/2009 abizcochada [es] abizcochada تلفظ رأی
10/04/2009 abjuración [es] abjuración تلفظ رأی
10/04/2009 cabillero [es] cabillero تلفظ رأی
10/04/2009 Argüelles [es] Argüelles تلفظ رأی
06/04/2009 cabrestante [es] cabrestante تلفظ رأی
06/04/2009 cabriolear [es] cabriolear تلفظ رأی
06/04/2009 cabritera [es] cabritera تلفظ رأی
06/04/2009 damasceno [es] damasceno تلفظ رأی
06/04/2009 dahír [es] dahír تلفظ رأی
06/04/2009 damascena [es] damascena تلفظ رأی
06/04/2009 damascado [es] damascado تلفظ رأی
06/04/2009 Estado [es] Estado تلفظ رأی
06/04/2009 Llorach [ast] Llorach تلفظ رأی
06/04/2009 Quiérote [ast] Quiérote تلفظ رأی
08/02/2009 tar [ast] tar تلفظ رأی
02/01/2009 hanegada [es] hanegada تلفظ رأی
02/01/2009 hanega [es] hanega تلفظ رأی
02/01/2009 hampón [es] hampón تلفظ رأی
02/01/2009 hampo [es] hampo تلفظ رأی
02/01/2009 hampesco [es] hampesco تلفظ رأی
02/01/2009 hampesca [es] hampesca تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

deaconproject تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 597 (71 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 75

رأی ها: 72 رأی

نمایش ها: 23.415


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.351

مکان بر اساس تلفظ ها: 421