کلمات تلفظ شده توسط ddohler در فورو

کاربر: ddohler مشترک تلفظ های ddohler شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/12/2010 IEEE 802.1Q [en] IEEE 802.1Q تلفظ 0 رأی
05/12/2010 bios [en] bios تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/09/2010 Jennifer Ehle [en] Jennifer Ehle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 hidradenitis suppurativa [en] hidradenitis suppurativa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2010 divide [en] divide تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/07/2010 marked (distinctive) [en] marked (distinctive) تلفظ 1 رأی
06/07/2010 rimless [en] rimless تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 spurned [en] spurned تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 choleric [en] choleric تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 cheekily [en] cheekily تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 vetting [en] vetting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 Mountie [en] Mountie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 teahouse [en] teahouse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 turbocharger [en] turbocharger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 supercharger [en] supercharger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 ireful [en] ireful تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 sunburst [en] sunburst تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2010 widdershins [en] widdershins تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2010 annunciator [en] annunciator تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2010 tinnitus [en] tinnitus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/05/2010 hormones [en] hormones تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2010 deaccession [en] deaccession تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2010 Jonathan Mann [en] Jonathan Mann تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2010 Colin Powell [en] Colin Powell تلفظ -1 رأی
11/03/2010 doctor [en] doctor تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
11/03/2010 Phil [en] Phil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2010 centrifuges [en] centrifuges تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 maneuvers [en] maneuvers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 Interpals [en] Interpals تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/03/2010 premier [en] premier تلفظ -2 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

23, raised in Michigan. I speak English natively and Spanish as a second language at a basic level. I am currently learning Russian.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ddohler تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 341 (128 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 652

رأی ها: 153 رأی

نمایش ها: 42.227


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 329

مکان بر اساس تلفظ ها: 713