کلمات تلفظ شده توسط david_r746_6 در فورو

کاربر: david_r746_6 مشترک تلفظ های david_r746_6 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/09/2010 hechicero [es] hechicero تلفظ رأی
04/09/2010 red social [es] red social تلفظ رأی
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] David Josué Jiménez Silva تلفظ رأی
04/09/2010 Hayley Williams [en] Hayley Williams تلفظ -2 رأی
04/09/2010 Freemason [en] Freemason تلفظ -2 رأی
04/09/2010 666 [en] 666 تلفظ -2 رأی
04/09/2010 Drag Queen [en] Drag Queen تلفظ -2 رأی
04/09/2010 homosexuality [en] homosexuality تلفظ -1 رأی
04/09/2010 Schwuler [de] Schwuler تلفظ رأی
04/09/2010 paradigmatic [en] paradigmatic تلفظ -2 رأی
04/09/2010 pay through the nose [en] pay through the nose تلفظ -2 رأی
04/09/2010 suicide [en] suicide تلفظ -2 رأی
04/09/2010 What a shame! [en] What a shame! تلفظ -2 رأی
04/09/2010 abundancia [es] abundancia تلفظ رأی
04/09/2010 gato montés [es] gato montés تلفظ رأی
04/09/2010 animadversión [es] animadversión تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 guacamaya [es] guacamaya تلفظ رأی
04/09/2010 forma de venta [es] forma de venta تلفظ رأی
04/09/2010 kinsey [en] kinsey تلفظ -3 رأی
04/09/2010 sexual [es] sexual تلفظ رأی
04/09/2010 sexual [en] sexual تلفظ -2 رأی
04/09/2010 vulgar [es] vulgar تلفظ رأی
04/09/2010 vulgar [en] vulgar تلفظ -2 رأی
04/09/2010 slut [en] slut تلفظ -2 رأی
04/09/2010 sex [en] sex تلفظ -1 رأی
04/09/2010 halloween [en] halloween تلفظ -1 رأی
04/09/2010 pendejo [es] pendejo تلفظ 0 رأی
04/09/2010 puta [es] puta تلفظ رأی
04/09/2010 Damn [en] Damn تلفظ -3 رأی
04/09/2010 whore [en] whore تلفظ -2 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

david_r746_6 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 84 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 13.397


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.909

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.439