کلماتی که david_r746_6 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: david_r746_6 مشترک تلفظ‌های david_r746_6 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2010 hechicero [es] hechicero تلفظ 0 رأی
04/09/2010 red social [es] red social تلفظ 0 رأی
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] David Josué Jiménez Silva تلفظ 0 رأی
04/09/2010 Hayley Williams [en] Hayley Williams تلفظ -2 رأی
04/09/2010 Freemason [en] Freemason تلفظ -2 رأی
04/09/2010 666 [en] 666 تلفظ -2 رأی
04/09/2010 Drag Queen [en] Drag Queen تلفظ -2 رأی
04/09/2010 homosexuality [en] homosexuality تلفظ -1 رأی
04/09/2010 Schwuler [de] Schwuler تلفظ 0 رأی
04/09/2010 paradigmatic [en] paradigmatic تلفظ -2 رأی
04/09/2010 suicide [en] suicide تلفظ -2 رأی
04/09/2010 What a shame! [en] What a shame! تلفظ -2 رأی
04/09/2010 abundancia [es] abundancia تلفظ 0 رأی
04/09/2010 gato montés [es] gato montés تلفظ 0 رأی
04/09/2010 animadversión [es] animadversión تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 guacamaya [es] guacamaya تلفظ 0 رأی
04/09/2010 forma de venta [es] forma de venta تلفظ 0 رأی
04/09/2010 sexual [es] sexual تلفظ 0 رأی
04/09/2010 sexual [en] sexual تلفظ -2 رأی
04/09/2010 vulgar [es] vulgar تلفظ 0 رأی
04/09/2010 vulgar [en] vulgar تلفظ -2 رأی
04/09/2010 sex [en] sex تلفظ -1 رأی
04/09/2010 halloween [en] halloween تلفظ -1 رأی
04/09/2010 pendejo [es] pendejo تلفظ 0 رأی
04/09/2010 puta [es] puta تلفظ 0 رأی
04/09/2010 whore [en] whore تلفظ -2 رأی
04/09/2010 son of a bitch [en] son of a bitch تلفظ -2 رأی
04/09/2010 fucked [en] fucked تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 motherfucker [en] motherfucker تلفظ -1 رأی
04/09/2010 ass [en] ass تلفظ -2 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

david_r746_6 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 78 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 22 رأی

نمایش‌ها: 15.968


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.798

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.934