کلماتی که davesensei در فوروو تلفظ کرده

کاربر: davesensei مشترک تلفظ‌های davesensei شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2009 Therapist [en] Therapist تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Hello [en] Hello تلفظ -2 رأی
25/07/2009 gorgeous [en] gorgeous تلفظ -1 رأی
25/07/2009 motivated [en] motivated تلفظ -1 رأی
25/07/2009 convenience [en] convenience تلفظ -1 رأی
25/07/2009 Jericho [en] Jericho تلفظ 0 رأی
25/07/2009 mongoose [en] mongoose تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Cajun [en] Cajun تلفظ 0 رأی
25/07/2009 shrubbery [en] shrubbery تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I was born in the U.K., but have lived in Japan for the last 18 years. I possibly have a slight "Kansai-ben" Japanese accent, as I also speak Japanese. I'm a language educator. I try to add a little emotion in to my readings.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ژاپن

davesensei تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 6.457


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 15.027