کلمات تلفظ شده توسط daramigo در فورو

کاربر: daramigo مشترک تلفظ های daramigo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/12/2012 compensar [es] compensar تلفظ رأی
31/12/2012 irrumación [es] irrumación تلفظ رأی
19/02/2012 laca [es] laca تلفظ رأی
19/02/2012 clon [es] clon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 boya [es] boya تلفظ رأی
19/02/2012 bomba fétida [es] bomba fétida تلفظ رأی
19/02/2012 juego de palabras [es] juego de palabras تلفظ رأی
19/02/2012 silla de ruedas [es] silla de ruedas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 anguloso [es] anguloso تلفظ رأی
19/02/2012 angular [es] angular تلفظ رأی
19/02/2012 judicatura [es] judicatura تلفظ رأی
19/02/2012 exención [es] exención تلفظ رأی
19/02/2012 kárdex [es] kárdex تلفظ رأی
19/02/2012 portuario [es] portuario تلفظ رأی
19/02/2012 orear [es] orear تلفظ رأی
19/02/2012 concursar [es] concursar تلفظ رأی
19/02/2012 vaso sanguíneo [es] vaso sanguíneo تلفظ رأی
19/02/2012 mielina [es] mielina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2012 verboso [es] verboso تلفظ رأی
19/02/2012 cortometraje [es] cortometraje تلفظ رأی
19/02/2012 mánager [es] mánager تلفظ رأی
19/02/2012 jodidamente [es] jodidamente تلفظ رأی
19/02/2012 algodón de azúcar [es] algodón de azúcar تلفظ رأی
19/02/2012 flotante [es] flotante تلفظ رأی
19/02/2012 Luca [es] Luca تلفظ رأی
19/02/2012 mu [es] mu تلفظ رأی
19/02/2012 troyano [es] troyano تلفظ رأی
19/02/2012 hidromiel [es] hidromiel تلفظ رأی
19/02/2012 bingo [es] bingo تلفظ رأی
19/02/2012 toxicómano [es] toxicómano تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

daramigo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 175 (94 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 19

رأی ها: 97 رأی

نمایش ها: 8.782


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.406

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.300